Rozstrzygnięto konkurs na projekt pomnika Przemysła II

Miasto Poznań, na koniec ubiegłego roku, ogłosiło konkurs na projekt pomnika upamiętniającego króla Przemysła II. Kto został zwycięzcą? Właśnie poznaliśmy wyniki.

Konkurs na nowy pomnik

Król Przemysł II to postać niezwykle ważna dla Poznania i regionu. Był ostatnim męskim przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów, księciem poznańskim, a następnie księciem wielkopolskim i krakowskim , a w latach 1295-1296 królem Polski. Pomnik upamiętniający władcę ma stanąć w centrum Poznania, na tzw. Wzgórzu Przemysła, gdzie w średniowieczu mieścił się zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich. 

plakat konkursu (źródło: https://uap.edu.pl/)

Miasto Poznań, we współpracy z Jackiem Wojciechowskim, fundatorem monumentu i konkursowych nagród, ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II. Celem konkursu było wykonanie projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu oraz wskazanie docelowej lokalizacji monumentu na Wzgórzu Przemysła. Postać króla miała zostać przedstawiona realistycznie z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego przełomu XIII i XIV wieku. Wśród innych form pomnika pod szczególną rozwagę uczestników konkursu poddaje się konną formę monumentu.

Fundator pomnika na budowę monumentu oraz pozostałe czynności związane z inwestycją planuje przeznaczyć 1,5 mln zł.

Znamy wyniki konkursu

W czwartek, 24 czerwca poznaliśmy wyniki konkursu na projekt pomnika upamiętniającego króla Przemysła II. Jurorzy nie wskazali jednak zwycięzcy, postanowili za to przyznać II nagrodę i cztery równorzędne wyróżnienia.

projekt pomnika przemysła IINajwięcej głosów zyskała praca Stanisława Szwechowicza.

Nie uzyskaliśmy wybitnego pod względem artystycznym projektu pomnika, który stałby się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych. Pracę, która uzyskała największą liczbę głosów uznaliśmy za poprawną, jednakże nie w pełni satysfakcjonującą - mówił Adam Myjak, przewodniczący kapituły konkursowej.

II nagrodę przyznano Stanisławowi Szwechowiczowi. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Maciej Jagodziński-Jagenmeer, Rafał Nowak, Mariusz Białecki i Jarosław Bogucki.

Sędziowie docenili projekt Stanisława Szwechowicza za warsztat i walory rzeźbiarskie odnoszące się do historycznych inspiracji. Jury jednak nie przyjęło do realizacji pomnika w proponowanej formie i usytuowaniu, zalecając prowadzenie dalszych prac.

W projekcie należy uwzględnić powiązanie pomnika z otoczeniem i przestrzenią historyczną wzgórza. Ważne jest również zwrócenie uwagi na zieleń i małą architekturę. Poprawienia wymaga relacja pomiędzy rzeźbą a cokołem oraz ewentualnie znalezienie współczesnych rozwiązań materiałowych - dodaje Adam Myjak.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła debata publiczna, podczas której każdy mieszkaniec mógł wyrazić swoją opinię na temat prac zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 

źródło: uap.edu.pl, poznan.pl

Zapisz się na newsletter