Trasa: Historie z głębi ziemi

Każdy, kto jest zainteresowany tym, jakie historie i artefakty skrywa ziemia, na tej trasie tematycznej Szlaku Piastowskiego, powinien w pełni zaspokoić swoją ciekawość.  Wiedzie ona przez miejsca ważnych odkryć archeologicznych  i łączy je w spójną całość. Jak rozpocząć podróż do warstw ziemi?

Najlepiej zrobić to w Biskupinie. Tamtejszy rezerwat pokazuje życie ludzi i organizację społeczności na długo przed przybyciem naszych przodków. Można tam porównywać sposoby budowania domów, główne zajęcia i techniki wytwórcze w okresie prehistorycznym i w epoce piastowskiej. Na „żywej” wystawie archeologii doświadczalnej można też zobaczyć zwierzęta, które od wieków towarzyszą ludziom na naszych ziemiach.

Poglądowa mapa trasy. Użyj legendy (lewy górny narożnik mapy) aby zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego.

Po takim wstępie nie sposób nie udać się na Ostrów Lednicki, gdzie zaprasza odkryta „z ziemi” siedziba władcy oraz relikty potężnych fortyfikacji piastowskiego rodu. Wszystkie oddziały MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY doskonale prezentują wyniki podejmowanych na Szlaku Piastowskim prac archeologicznych. Tradycyjne i nowoczesne metody badań archeologicznych, w tym możliwość doświadczenia eksploracji terenu, odczytywania wskazówek i pracy z narzędziami oferuje REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD W GRZYBOWIE. Z kolei w REZERWACIE ARCHEOLOGICZNYM GRODZIE WCZESNOPIASTOWSKIM W GIECZU specjalnie przygotowane warsztaty dla odwiedzających czekają na miłośników archeologii. Także na tych, którzy są zainteresowani  wczesnośredniowiecznym wytwórstwem i zabytkami z tego okresu.

Po wizytach w grodach, warto zastanowić się nad technikami ich budowania. Te oraz sposoby budowania umocnień wyjaśnia w urozmaicony sposób poznański REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GENIUS LOCI. To tutaj na wyciągnięcie ręki jest dostęp do informacji jak wznoszono serię obiektów militarnych oraz mieszkalnych oraz jak przebiegał proces budowy grodów piastowskich. Wiedzę tę uzupełni kolekcja „skarbów” prezentowana w MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU, prezentująca znaleziska dokumentujące życie ludzi w czasach, gdy Polska dopiero powstawała.

Każdy profesjonalny i początkujący archeolog wie, że oprócz zabytków wydobytych z ziemi i przekroju wałów grodowych, historię często opowiadają… fundamenty. To wyłącznie praca archeologów pozwoliła na odtworzenie historii kolejnych świątyń metropolitalnych (Gniezno – ARCHIKATEDRA PRYMASOWSKA), a w MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO wystawy prezentują znaleziska oraz zrekonstruowany fragment wału grodowego i różnorodną ceramikę artystyczną. Krypta ARCHIKATEDRY POZNAŃSKIEJ „opowie” nie tylko o sposobach wznoszenia świątyń, ale także o materiałach użytych w tych przedsięwzięciach.

Archeologia to odkrywanie, poznawanie historii za pomocą wydobytych artefaktów, układanie odnalezionych części w całość. A gdyby tak przyjrzeć się życiu codziennemu w czasach Piastów poprzez pojedyncze znaleziska? Takie doświadczenia oferuje wspomniany GRÓD W GIECZU, ale także kaliski REZERWAT ARCHEOLOGICZNY NA ZAWODZIU. Jak archeolog szuka skarbu? Jakie efekty otrzymujemy z rekonstrukcji? To może być nawet wiedza o zasadach działania domowej kuchni badanej epoki. Podróż trasą archeologiczną Szlaku Piastowskiego może uwieńczyć samodzielnie wypieczony podpłomyk, a wrażenia z niej – rozbudzić apetyt na dalsze wyprawy.


SPRAWDŹ KOLEJNE POMYSŁY NA POZNANIE SZLAKU PIASTOWSKIEGO:


Zapisz się na newsletter