Lądzki festiwal on-line

To już drugi raz, kiedy Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą odbędzie się w formie zdalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Dzieła, twórcy i fundatorzy”.

Słowem wstępu

Z powodu pandemii COVID-19 oraz niepokojących prognoz dotyczących jej rozwoju w 2021 r., Organizatorzy XVII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu w formie on-line. Poszczególne punkty programu, obejmujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, prezentacje multimedialne, wystawy wirtualne, zajęcia edukacyjne, spektakl teatralny oraz koncert muzyki dawnej, zostaną nagrane wcześniej i odtworzone w pierwszy weekend czerwca br. Szczegółowy program Festiwalu poniżej.

Dzieła, twórcy i fundatorzy

W spadku po minionych wiekach pozostały nam liczne dzieła sztuki i architektury, zapisy utworów muzycznych i literackich, nawet wysmakowane wyroby rzemiosła, będące świadectwem nie tylko gustów artystycznych, ale też ówczesnych przesłań ideowych, uwielbień czy niepokojów. Podziwiamy je, kontemplujemy, rozmawiamy o nich, a nawet się o nie sprzeczamy. Znamy nazwy dzieł, znamy nazwiska ich twórców, czasami nawet wiemy, z czyjej inspiracji powstawały. Z pewnością rola fundatorów jest nie do przecenienia, wszak bez nich, bez ich inicjatywy, a przede wszystkim bez ich pieniędzy, szereg utworów po prostu by nie powstało.

Wiele dzieł zostawiła po sobie również epoka średniowiecza, choć bywało w przeszłości, że ich pomniki niszczono z pogardy do „wieków ciemnych”. Także z innych powodów upływ czasu nie zawsze był dla nich łaskawy. W Polsce szacunek do wytworów tej epoki jest zrozumiały, wszak wiążą się one z wczesnymi dziejami naszej państwowości, stanowiąc zarazem nieliczne ocalałe pamiątki tamtych czasów. O ile na przykład budowle gotyckie nie stanowią rzadkości w naszym krajobrazie, to już romańskie są niemal unikatami, a po jeszcze wcześniejszych pozostały jedynie ruiny, odkrywane w ziemi przez archeologów. Podobnie możemy mówić o innych dziełach polskiego średniowiecza, zabytkach malarstwa, rzeźby, piśmiennictwa, muzyki, czy sztuki użytkowej, przetrwałych we wnętrzach świątyń i klasztorów, a także w skarbcach i prywatnych kolekcjach. Owe materialne szczątki minionej kultury są cennym świadectwem wspaniałości tej epoki, dają też wyobrażenie o jej bogatym kolorycie i niezaprzeczalnym pięknie. Warto zatem o nich opowiedzieć, ukazać kolejne oblicze polskiego oraz europejskiego średniowiecza

- mówi dr Michał Brzostowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Festiwalowe menu

SOBOTA - 5 czerwca 2021 r.

 • 10:00 — rozpoczęcie Festiwalu: Jacek Bartkowiak - starosta słupecki, ks. Sławomir Łubian SDB - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Anita Kubicka - prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska" w Słupcy, Artur Miętkiewicz - wójt gm. Lądek oraz Michał Brzostowicz - zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
 • 10:05 — Spacer wirtualny po klasztorze w Lądzie.
 • 10:15 — Fundacje i fundatorzy w średniowiecznej Polsce - wykład prof. Józefa Dobosza (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • 10:45 — O kaligrafii średniowiecznej - pokaz kaligrafii w wykonaniu Barbary Mossor-Wilińskiej, współpracującej z Pracownią Działań Twórczych „Galeria u Jezuitów" w Poznaniu.
 • 11:15 — Archeologiczne kulinaria - słowiańskie menu na sobotę - prezentacja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, dostępna na profilu FB.
 • 11:30Jak powstawały średniowieczne mozaiki? - pokaz w wykonaniu Łucji Jankowskiej-Przepióry z Pracowni Działań Twórczych „Galeria u Jezuitów" w Poznaniu.
 • 12:00Spotkanie z Elżbietą Cherezińską, autorką powieści historycznych - transmisja on-line; prowadzący: Katarzyna Połom z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów oraz Jan Bartkowiak — student Minerva Schools.
 • 13:00Twórcy średniowiecza oraz ich dzieła - wykład prof. Leszko Wetesko (Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • 13:30W co się ubrać? - prezentacja filmowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
 • 13:40Fundacja klasztoru cysterskiego w Lądzie - wykład prof. Tomasza Jurka (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Oddział w Poznaniu).
 • 14:10Ikono pisanie -pokaz Weroniki Kaszub z Pracowni Działań Twórczych „Galeria u Jezuitów" w Poznaniu.
 • 14:40Teatr jarmarczny w średniowieczu - prezentacja multimedialna Elżbiety Bock-Łuczyńskiej z Grupy Civies Glogoviae 1253 z Głogowa.
 • 15:00Księga błazna - moralitet plebejski - spektakl Teatru Rozrywki „Trójkąt" z Zielonej Góry.

Najcenniejszy zabytek klasztoru w Lądzie – gotyckie oratorium św. Jakuba Apostoła St. z unikalną polichromią z ok. 1370 r. (źródło: fest.powiat-slupca.pl)

 NIEDZIELA - 6 czerwca 2021 r.

 • 10:00-15:00 — „Średniowieczne inspiracje" - cykl zagadek graficznych o sztuce w średniowieczu, opartych na zdjęciach wystawy „Tu powstała Polska" w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Cykl zagadek dostępna na profilu FB (publikacja co godzinę, tj. o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00).
 • 10:00 — Zabytki sztuki średniowiecznej w klasztorze pocysterskim w Lądzie - wykład ks. prof. Janusza Nowińskiego (Katedra Sztuki Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
 • 10:30Tu powstała Polska — spacer wirtualny po wystawie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 • 10:45GIRDLE BOOK i Godzinki św. Katarzyny z Kleve — pokaz w wykonaniu Willi Eggera, współpracującego z Pracownią Działań Twórczych „Galeria u Jezuitów" w Poznaniu.
 • 11:15Archeologiczne kulinaria — słowiańskie menu na niedzielę — prezentacja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, dostępna na profilu FB.
 • 11:30Nie tylko katedry i witraże — prezentacja filmowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
 • 11:45Zakony w opactwie lądzkim od powstania do współczesności — wykład ks. dr hab. Mariusza Chamarczuka (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie).
 • 12:00-13:00Ora et labora — czyli módl się i pracuj - warsztaty dla dzieci on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-12 lat, prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy od 23.05.2021 r. poprzez formularz.
 • 12:15Akademia Średniowieczna: Arithmaetica — prezentacja multimedialna Witolda Łuczyńskiego z Grupy Civies Glogoviae 1253 z Głogowa.
 • 12:45Szachy w średniowieczu - prezentacja multimedialna dr Agnieszki Stempin (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).
 • 13:15Idea powoływania obszarów chronionych na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego - wykład Katarzyny Jasińskiej (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie).
 • Koncert Zespołu Muzyki Dawnej "Scandicus".
 • Zakończenie Festiwalu.

A rok temu było tak

Mimo, że poprzednia edycja Festiwalu Kultury Słowiańskie i Cysterskiej w Lądzie także odbyła się w formie zdalnej, tradycji stało się zadość i również z niej wydana została publikacja książkowa, która jest zbiorem wygłosoznych wykładów.
Książki położone na stole (źródło: fest.powiat-slupca.pl)Książka podsumowująca XVI edycję Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie (źródło: fest.powiat-slupca.pl)

Książka ma celu popularyzację i upowszechnianie kultury i historii średniowiecza – jest przygotowana przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Książki są bezpłatnie kolportowane przez Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy do bibliotek na terenie naszego powiatu oraz otrzymują ją zainteresowani miłośnicy historii z terenu całego kraju.

 

źródło: fest.powiat-slupca.pl

Zapisz się na newsletter