Z archiwum ziemi i toni wodnej

Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowej wystawy, na której można zobaczyć ponad 120 najcenniejszych, oryginalnych przedmiotów odkrytych na Ostrowie Lednickim i w jego najbliższej okolicy. Zabytki te zestawione w grupy pokazują złożony system funkcjonowania lednickiego grodu w powiązaniu z okolicznymi osadami, mostami, cmentarzyskami, miejscami targowymi itd.

Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa dziedzictwa pierwszych Piastów

Ostrów Lednicki to bardzo ważne miejsce dla historii Polski, kultury naszego kraju i Europy. Na największej wyspie jeziora Lednica znajdują się znakomicie zachowane relikty grodu Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Liczba i różnorodność elementów tworzących lednickie centrum osadnicze skupione wokół Ostrowa Lednickiego czyni to miejsce wyjątkowym. Zachowane, ukryte w archiwum ziemi i toni wodnej jeziora Lednica dziedzictwo pierwszych Piastów ma najwyższą wartość historyczną, naukową i artystyczną. Od ponad 50 lat opiekunem tego bezcennego dobra kultury jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Mężczyzna na tle panoramy Ostrowa Lednickiego. Zdjęcie linkuje do YT.

Co czyni lednickie centrum osadnicze wyjątkowym w skali kraju i Europy?

  • Pozostałości rezydencjonalno-stołecznego grodu z przełomu X i Xl w.
  • Bardzo dobrze zachowane relikty kamiennego pałacu Mieszka I i Bolesława Chrobrego z unikatową kaplicą, w której znajdują się baseny chrzcielne.
  • Pozostałości kościoła grodowego, w którym najprawdopodobniej pochowano przedstawicieli rodu Piastów oraz przechowywano cenne relikwie.
  • Relikty potężnych mostów łączących wyspę z zachodnim i wschodnim brzegiem jeziora. Były to jedne z największych budowli tego typu w Europie środkowo-wschodniej o łącznej długości około 620 m.
  • Rozwinięte osadnictwo na lewym i prawym brzegu jeziora, w szczególności w pobliżu przyczółków mostowych.
  • Cmentarzyska wczesnośredniowieczne z okresu od X do XIII w., na których odkryto blisko 4 000 grobów, często bogato wyposażonych.
  • Najstarsze na ziemiach polskich przedmioty związane z kultem chrześcijańskim - stauroteka, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, grzebień o przeznaczeniu liturgicznym wykonany w kości słoniowej, trójramienny trybularz z żelaza z otworami do zawieszenia kadzielnicy, kościane okładziny ze skrzynki relikwiarzowej.
  • Najcenniejsza w Polsce i unikatowa w skali Europy kolekcja wczesnośredniowiecznych militariów licząca ponad 300 szt.

Plakat wystawy "Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa dziedzictwa pierwszych Piastów" (źródło: muzeumlednica.pl)

Poszukiwania lednickich skarbów trwają...

Przez najbliższe tygodnie płetwonurkowie z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będą prowadzili archeologiczne badania podwodne na reliktach wczesnośredniowiecznego mostu na wyspę Ledniczkę oraz w południowo-zachodniej strefie brzegowej Ostrowa Lednickiego w obrębie wyznaczonych wykopów.

Dłubanka znaleziona przez archeologów podwodnych podczas badania dna Jeziora Lednica (fot. Paweł Stencel)
Pierwsze badania podwodne wód jeziora Lednica przeprowadzono w ramach badań milenijnych w latach 1959-1961. Zlokalizowano wówczas relikty mostu zachodniego łączącego Ostrów Lednicki z lądem, odkryto także hełm z nosalem, groty włóczni i łodzie dłubanki. Od 1982 r. przebadano most gnieźnieński od strony wyspy oraz lądu i most poznański od strony wyspy. Znaleziono aż 7 dłubanek. Znaleziono ogromną liczbę militariów, setki toporów, dziesiątki grotów włóczni, kilka mieczy, kolczugę hełm i niezliczone ilości przedmiotów codziennego użytku.

Wystawa ma charakter stały

Na Ostrów Lednicki można dojechać zjeżdżając z drogi wojewódzkiej nr 194, łączącej pierwszą stolicę Polski ze stolicą Wielkopolski. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy można zwiedzać od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w weekendy od 10:00 do 18:00. Bilety wstępu kosztują 10 złotych, a ulgowe - 7 zł.

 

źródło: muzeumlednica.pl

Zapisz się na newsletter