Po obradach Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

W nieco odmiennej niż dotychczas formie, bo w przestrzeni wirtualnej, 4 czerwca odbyło się po raz szesnasty posiedzenie Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. W spotkaniu wzięli udział nie tylko członkowie Rady, lecz również przedstawiciele firmy 2BA – Doradztwo Strategiczne. Obecność gości była w pełni uzasadniona, bowiem przed Szlakiem Piastowskim otwiera się nowy rozdział.

Jednym, wspólnym głosem o Szlaku Piastowskim

Zakończono prace nad stworzeniem koncepcji komunikacji Szlaku Piastowskiego, realizowane na  zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Cult-CreaTE (Interreg Europe). Rada Programowo-Naukowa pozytywnie zaopiniowała dokument, który uwzględnia dotychczasowy dorobek badawczy, naukowy, kulturowy, turystyczny, marketingowy i społeczny, jak również docelową komercjalizację i budowanie marki Szlaku Piastowskiego w oparciu o założenia koncepcji i istniejące elementy marki.
Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego - Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński wraz z Koordynatorem Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce - p. Lidią Łączny podczas zdalnego posiedzenia Rady (fot. Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce")

Krótko mówiąc, powstająca strategia ma pomóc w opracowaniu sposobu narracji o Szlaku Piastowskim (jako całości), jak i jego poszczególnych obiektach czy rekomendacji tras turystycznych w oparciu o zasady storytellingu. Będzie dobrym drogowskazem dla obu województw – wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, które sprawują pieczę nad tym produktem turystycznym. Wśród członków zespołu opracowującego strategię, znaleźli się zarówno praktycy w dziedzinie zarządzania i turystyki oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Wraz z początkiem 2020 roku zespół zasiadł przy wspólnym stole wraz z „ludźmi Szlaku”, czyli z tymi, którzy tworzą ofertę Szlaku Piastowskiego, są bezpośrednio odpowiedzialni za ogół działań turystycznych i promocyjnych w jego obrębie.

Kobieta siedząca przez monitorem komputera, czytająca "Koncepcję strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego"

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej obiektem gwarantowanym

Położone na wysokim brzegu Warty, a w przeszłości leżące przy szlakach handlowych z Torunia oraz z Poznania do Kalisza i dalej do Małopolski, królewskie miasto Pyzdry, swoją historię prezentuje odwiedzającym w Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej. I to właśnie ten obiekt zmienił swój status z aspirującego na gwarantowany, co oznacza, że jego całościowa oferta spełnia oczekiwania Rady Programowo-Naukowej co do jakości i profilu szlaku.
Ekspozycja piastowska w Domu Podcieniowym w Pyzdrach (fot. Krzysztof Piechocki)

Na odwiedzających Muzeum czeka przede wszystkim odrębna wystawa tematyczna o epoce piastowskiej w dziejach miasta „Przy Książęcym Szlaku”.

Kolejny punkt na mapie Szlaku Piastowskiego?

Ukonstytuowany, zbudowany z dwóch tras przecinających się w Gnieźnie, Szlak Piastowski posiada już znaną turystom formę. Jednak jego kształt może się wkrótce zmienić, a północno-południowa trasa powiększyć o kolejną miejscowość. Rogoźno, ściśle związane z postacią króla Przemysła II przygotowuje się do akcesji, musi jednak sprostać pewnym wytycznym, które Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego wskazała na podstawie przeprowadzonego w trzecim kwartale 2019 roku audytu. Pierwszym krokiem była weryfikacja potencjału piastowskiego, drugim – przyłączenie się Gminy Rogoźno do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, czyli koordynatora wielkopolskiej części szlaku. Czas na dalsze działania, które umożliwią potencjalnym odwiedzającym poznanie piastowskiej historii i zapewnią im dostęp do informacji i infrastruktury turystycznej. Wypełnienie części z zaleceń wystosowanych przez Radę zaowocuje pojawieniem się nowego punktu na mapie Szlaku Piastowskiego.

Szansa na pobudzenie ruchu turystycznego – rodzinne weekendy na Szlaku Piastowskim

Branża turystyczna stanęła przed dużym wyzwaniem i musi sprostać nowym wymaganiom, zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i doboru oferty turystycznej. Szlak Piastowski jest idealnym rozwiązaniem do uprawiania tzw. mikroturystyki, turystyki indywidualnej i rodzinnej. Bogata oferta prezentowana przez obiekty, które w większości otwierają się na ruch turystyczny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, pozwala na organizację weekendowych podróży po Szlaku Piastowskim. Już wkrótce zaprezentowane zostaną konkretne propozycje pobytowe oraz wskazówki, jak efektywnie spędzić czas na szlaku. Wachlarz możliwości przedstawią koordynatorzy obu części Szlaku Piastowskiego.

Autentyczność Szlaku Piastowskiego pod nadzorem

Zarówno kształt, jak i oferta Szlaku Piastowskiego, są opiniowane oraz ustalane przez jeden z najważniejszych jego organów. Jest nim Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego, powołana w maju 2011 roku decyzją marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Szefem Rady jest Starosta Gnieźnieński. Rada liczy aktualnie 30 osób. Wśród nich znajdują się naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. O ewentualnym poszerzeniu składu Rady decydują marszałkowie obu województw. Rada decyduje o tym, które obiekty przynależą do szlaku oraz jakie warunki obiekty muszą spełnić, aby być częścią produktu sieciowego. Rada ustala również trasy przebiegu szlaku oraz prowadzi stały nadzór nad właściwą jakością oferty turystycznej, jak i dostępnością obiektów.

 

źródło: Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

Zapisz się na newsletter