Jakie wyzwania stoją przed Szlakiem Piastowskim?

Za nami V Międzyregionalna Konferencja "Szlak Piastowski - nowe wyzwania", zorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Debata nt. głównego szlaku turystyki kulturowej Wielkopolski i Pałuk zgromadziła samorządowców, gestorów obiektów, przewodników turystycznych, reprezentantów uczelni wyższych oraz przedsiębiorców działających na i w otoczeniu Szlaku Piastowskiego. Wśród najważniejszych tematów znalazły się -  strategia komunikacji dla Szlaku Piastowskiego oraz wyniki audytu dostępności obiektów Szlaku. Ale to nie wszystkie wyzwania stojące przed Szlakiem Piastowskim.

Sala konferencyjna w układzie kinowym. Widok z góry na dół. Na sali ludzie - uczestnicy konferencji.

Konferencję otworzyli Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski oraz Przewodniczący Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, Starosta Gnieźnieński - Piotr Gruszczyński. O realizowanych projektach opowiedzieli Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Agnieszka Komorowska z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Działania operacyjne na szlaku przedstawili koordynatorzy szlaku z obu województw – Lidia Łączny, reprezentująca Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz Monika Andruszkiewicz z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”

Jak mówić o Szlaku Piastowskim?

Na to pytanie ma odpowiedzieć strategia komunikacji, realizowana na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Cult-CreaTE (Interreg Europe). Głównym celem prac jest stworzenie koncepcji komunikacji Szlaku Piastowskiego w taki sposób, aby uwzględniała ona w jak najszerszym zakresie dotychczasowy dorobek badawczy, naukowy, kulturowy, turystyczny, marketingowy i społeczny, jak również jego docelową komercjalizację i budowanie marki w oparciu o założenia koncepcji i istniejące elementy marki. Krótko mówiąc powstająca strategia ma pomóc w opracowaniu sposobu narracji o Szlaku Piastowskim (jako całości), jak i jego poszczególnych obiektach czy rekomendacji tras turystycznych w oparciu o zasady storytellingu. 

Na pierwszym planie mównica, a za nią prelegentka. Obok stół z prelegentami. Za nimi ekran z wyświetloną prezentacją.

Zadanie to realizuje firma 2BA - Doradztwo Strategiczne. Prace nad dokumentem mają potrwać do 1 poł. kwietnia 2020 r.

Komercjalizacja Szlaku Piastowskiego jest możliwa?

To temat, który powraca jak bumerang. Próbę zmonetyzowania oferty Szlaku podjął się Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Na stronie szlakpiastowski.travel (której Klaster jest właścicielem) pojawiały się już pierwsze pakiety turystyczne. W ofercie mają się pojawić wycieczki indywidualne i  grupowe (w tym szkolne). A każda może być dodatkowo dostosowana do potrzeb i oczekiwań turystów.

Laptop z wyświetloną strona szlakpiastowski.travel. Przed laptopem fragment ciała mężczyzny.

Z uwagi na niszę, jaką jest turystyka przyjazdowa, działanie Klastra to krok w dobrą stronę. Tym bardziej, że w swoim serwisie Klaser zamierza promować również ofertę podmiotów komercyjnych. Taka współpraca opłaci się wszystkim, a najbardziej turystom, którzy w jednym miejscu znajdą gotowe pomysły na pobyt na Szlaku Piastowskim.

Dla kogo dostępne są obiekty Szlaku Piastowskiego?

Podczas konferencji przedstawione zostały dobre praktyki wynikające z audytu dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego przeprowadzonego przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Aliny Zajadacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zadanie zlecone przez Samorząd Województwa Wielopolskiego, realizowane było w dwóch etapach. Rok wcześniej opracowane zostały bowiem kryteria oceny dostępności obiektów Szlaku dla pięciu grup odbiorów:

  • osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby niewidome i niedowidzące,
  • osoby niesłyszące i niedosłyszące,
  • osoby starsze,
  • odwiedzający z dziećmi.

Kobieta przemawiająca z mównicy.

Tegoroczne działanie polegało na praktycznym sprawdzeniu dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego. Wnioski z badania są mocno budujące. Zebrano bowiem informacje w jakich obiektach ww. grupy odbiorców znajdą ofertę przygotowaną specjalnie dla nich. Audyt nie miał służyć samej ocenie obiektów. Bardziej określeniu ich możliwości i potencjału. Bowiem często wystarczy drobna zmiana (nawet nie architektoniczna), aby obiekt zyskał nowych odbiorców.

Kobieta przemawiająca z mównicy

Następnie, jako przykład dobrej praktyki, zaprezentowano działalność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Konferencję zwieńczyła wizyta studyjna w Bramie Poznania ICHOT, która też realizuje projekty dedykowane ww. grupom turystów.

"Gra o tron" na Szlaku Piastowskim?

W czasach Piastów intryg i spisków nie brakowało. O wielu z nich będzie można posłuchać podczas 5. edycji "Weekendu na Szlaku Piastowskim". "Gra o Tron" to temat przewodni przyszłorocznego święta Szlaku. Już teraz warto zapisać sobie termin tego wydarzenia. Kolejna odsłona będzie miała miejsce w w dniach 19-21 czerwca 2020 r. 

Baner 5. edycji "Weekendu na Szlaku Piastowskim" - na czerwonym tle biały napis z tytułem wydarzenia. Po prawej stronie naszkicowana postać władcy piastowskiego.

Zapraszamy obiekty Szlaku Piastowskiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz organizatorów turystyki kwalifikowanej do zgłaszania propozycji wydarzeń V edycji "Weekendu na Szlaku Piastowskim". W tej sprawie najlepiej kontaktować się z Koordynatorami Szlaku Piastowskiego.

 

DO POBRANIA:

pdfT. Wiktor - Szlak Piastowski w działaniach Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej3.2 MB

pdfL. Łączny - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" - nowe wyzwania 1.51 MB

pdfA. Komorowska / M. Andruszkiewicz - Szlak Piastowski - województwo kujawsko-pomorskie3.74 MB

pdfA. Nowak - Założenia specyfikacji "Opracowanie koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego" 1.66 MB

pdfA. Zajadacz - Analiza dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego wyniki audytu w województwie wielkopolskim10.58 MB

pdfM. Olejniczak - Niepełnosprawni - pełno(s)prawni odbiorcy kultury6.29 MB

Zapisz się na newsletter