14 kwietnia Świętem Chrztu Polski?

Dziś, krótko północy, Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Chrztu Polski". Święto ma skłonić do refleksji nad wydarzeniem sprzed ponad 1050 lat.

 

Święto Państwowe na 1053 rocznicę Chrztu Polski?

Projekt ustawy o Święcie Chrztu Polski został złożony w Sejmie blisko rok temu. Po odrzuceniu dwóch poprawek dotyczących zmiany jego daty, posłowie przyjęli ustawę. Jeśli senatorowie poprą uchwalany przez posłów dokument, to po raz pierwszy Święto Chrztu Polski będziemy obchodzić już za niespełna 2 miesiące. Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Zatem należy czekać teraz na rezultat prac Senatu RP i podpis Prezydenta RP.

dłoń za smartfonem. Na ekranie informacja z serwisu Twitter o przyjętej przez Sejm ustawie.

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia dnia wolnego. Ideą nowego święta państwowego ma być upamiętnienie wydarzenia, które prawdopodobnie odbyło się 14 kwietnia 966 roku. Chrzest, przyjęty przez księcia Mieszka I, uważany jest za symboliczny początek państwa polskiego i chrystianizacji ziem polskiego Kościoła katolickiego.

Co wiemy o Chrzcie Polski?

Niestety niewiele. Ta cześć historii naszego państwa pozostaje w dużej mierze w sferze domysłów. Brak historycznych źródeł, jeśli takowe w ogóle były sporządzane (choć mogły zwyczajnie nie przetrwać próby czasu), mocno utrudnia rozwikłanie okoliczności wprowadzenia na ziemie Polan chrześcijaństwa. Symboliczną datę udało się określić na podstawie zapisów z kroniki biskupa Thietmara. Wiemy z niej, że Mieszko I ochrzcił się albo rok, albo trzy lata po zawarciu małżeństwa z Dobrawą. Jeśli przyjąć, że był to rok 966, to 14 kwietnia wypadała Wielka Sobota - dzień, gdy święci się ogień i wodę oraz zwyczajowo odbywały się uroczystości chrzcielne.

Palatium na Ostrowie Lednickim (fot. Alicja Klary)

Trudno też jednoznacznie określić miejsce przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Mówiło się o Poznaniu, Gnieźnie i Ostrowie Lednickim. Ten ostatni ze swoimi zabudowaniami architektonicznymi i odkrytymi tam basenami jest obecnie tym miejscem na ziemiach polskich, które budzi najmniej wątpliwości, że jest to przestrzeń, w której odbywały się pierwsze chrzty.

Coś jednak wiem? Działania podjęte przez Mieszka I pozwoliły na rozwój silnego państwa. Zaistnienie w obrębie państw chrześcijańskiej Europy zaowocowało przyjęciem wielu zjawisk i procesów kulturowych związanych z tym kręgiem.

 

źródło: sejm.gov.pl, tvp.info, monitowielkopolski.pl

Zapisz się na newsletter