Pół wieku z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rok 2019 jest rokiem pięknego jubileuszu. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy obchodzi własnie 50-tą rocznicę powstania.

 

 

Muzeum Pierwszych Piastów to nie tylko Ostrów Lednicki

Powołane do życia w 1969 roku (do 1975 funkcjonowało pod nazwą Muzeum Początków Państwa Polskiego) należy do grupy muzeów na wolnym powietrzu. Chroni dziedzictwo archeologiczne z początków państwa polskiego (na wyspie Ostrów Lednicki i w jej otoczeniu) oraz to związane z kulturą wsi wielkopolskiej (od XVI po XX w.), zgromadzone w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Rycina przedstawiająca ruiny palatium na Ostrowie Lednickim (źródło: Wspomnienia Wielkopolski

Z czasem w strukturę muzeum włączono kolejne wczesnopaństwowe grody w Gieczu (1984) oraz w Grzybowie (1997). Chociaż zainteresowania śladami przeszłości skupiały się od XIX wieku na Ostrowie Lednickim i badaniach pałacu Mieszka I, to równie intensywne rozpoznanie objęło grody w Gieczu i Grzybowie. Prowadzono także inwentaryzację budownictwa wiejskiego, które stopniowo trafiało do odtwarzanych w muzeum wsi, folwarku i dworu.

Lednicka wyspa władców z lotu ptaka (fot. Mateusz Wrzesiński)

Od 1994 roku Ostrów Lednicki ma status Pomnika Historii, którego wartość tworzy monumentalna architektura rezydencjonalna wraz z basenami chrzcielnymi w przypałacowej kaplicy. Wzbogaca ją kolekcja zabytków z okresu początków państwa polskiego, wśród których warto wyróżnić przedmioty kultu chrześcijańskiego i największy w tej części Europy zbiór uzbrojenia z X-XII wieku.

Świętujemy od kwietnia

Czym zajmuje się to wyjątkowe pod względem formy i położenia Muzeum? Placówka prowadzi szerokie badania naukowe, organizuje liczne konferencje (archeologiczne, etnograficzne, historyczne i konserwatorskie), jest wydawcą czasopism, katalogów oraz serii monografii i publikacji konferencyjnych. Obecny kształt instytucji stanowi dzieło założyciela i pierwszego dyrektora Jerzego Łomnickiego, jego następcy Andrzeja Kaszubkiewicza (twórcy rozbudowy instytucji) oraz prowadzącego obecnie muzeum profesora Andrzeja Marka Wyrwy (inicjatora wielu nowych poczynań muzealnych), a także kilku już pokoleń pracowników. Zabytki lednickie są eksponowane na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych, miarą zaś zainteresowania zgromadzonymi w nim zbiorami są licznie zwiedzający (około 4,4 mln) wszystkie jej oddziały.

Inscenizacja rytuałów słowiańskich (fot. Marcin Drab)

Otwarcie roku jubileuszowego zaplanowane jest na 16 kwietnia 2019 roku. 26 kwietnia nastąpi otwarcie wystaw, a w maju zaplanowano uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Szczególnie ciekawie dla turystów zapowiada się czerwiec, wtedy odbędzie się 50-ta jubileuszowa Noc Kupały. Wrzesień będzie miesiącem głównych uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z udziałem Patronów Honorowych, muzealników z Polski, pracowników muzeum i licznego grona zaproszonych gości.

Już dziś zapraszamy na wspólne świętowanie jubileuszu z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu facebook'owym jednostki.

 

źródło: lednica.pl 

Zapisz się na newsletter