Szkolenie on-line

Jak opowiadać o Szlaku Piastowskim - najstarszym szlaku kulturowym w Polsce? Co szlak może oferować turystom i swoim interesariuszom? Czy możliwa jest współpraca przedstawicieli różnych sektorów w ramach jednego produkty turystycznego? Jak korzystać z walorów szlaku, prowadząc swoją działalność w branży turystycznej?

Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone podczas szkolenia (online) już w czwartek 17 grudnia 2020 o godzinie 9:00. Wydarzenie organizowane przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” jest bezpłatne dla uczestników, a jego celem jest przede wszystkim nawiązanie współpracy wśród jednostek działających w obrębie Szlaku Piastowskiego. Współpraca ta ma służyć w najbliższej przyszłości kompleksowej obsłudze turystów.

Plakat zapraszający na szkolenie

Szansa na przyszłe lata

Przed turystyką, szczególnie lokalną, stoją nie tylko wyzwania, ale i nowe szanse. Dlatego stowarzyszenie koordynujące Szlak Piastowski w jego wielkopolskiej części zaprasza wszystkich (przedstawicieli obiektów, atrakcji i miejsc, reprezentantów lokalnych organizacji turystycznych, regionalistów, pasjonatów historii, właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych, przewodników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego), którzy związani są w sposób pośredni lub bezpośredni z branżą turystyczną, odpowiadają za obsługę klienta turystycznego lub promocję w swoich organizacjach. Szkolenie, zamykające przełomowy 2020 rok, ma być inspiracją do podejmowania działań w kolejnych sezonach turystycznych.

Dlaczego o strukturze Szlaku raz jeszcze?

Katalog informacji o „nowym” Szlaku Piastowskim będzie podstawowym narzędziem do budowania realnej, atrakcyjnej oferty. Poznając teren zyskujemy wiedzę, jak się po nim poruszać, jakie jest nasze sąsiedztwo i co warte jest pokazania innym przybywającym. Dla szlaku drogowskazem jest stworzenie gotowej odpowiedzi na pytania kierowane ze strony turystów, a są nią pakiety Szlaku Piastowskiego, którym również zostanie poświęcony osobny panel spotkania.

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Klastra, organizator podczas dyskusji będzie odpowiadał na pytania związane z prowadzeniem działalności przewodnickiej.

Zagadnienia wiodące podczas szkolenia nt. Szlaku Piastowskiego:

  • co ma dawać turystom i swoim interesariuszom szlak kulturowy - wyjaśnienie zadań, walorów, struktury, sposobu funkcjonowania szlaku jako systemu turystycznej eksploatacji i sieciowej organizacji sektora turystycznego,
  • Szlak Piastowski po reorganizacji: struktura szlaku (w tym obiekty), typy oferowanych doświadczeń turystycznych, współpraca partnerska rozmaitych grup i podmiotów z sektora kultury i turystyki oraz formy i kanały marketingu,
  • pakiety Szlaku Piastowskiego: typy pakietów, budowa (komponenty) lokalnego pakietu, partnerzy lokalnego pakietu, podejścia do budowania pakietów, marketing pakietów ze strony szlaku,
  • trasy tematyczne jako osobne propozycje zwiedzania, walory, obiekty i narracje tras, doświadczenia zapewniane przez trasy Szlaku Piastowskiego, różne grupy odbiorców ich oferty, organizacja tras, komponenty oferty trasy, pakiety turystyczne trasy, udział lokalnych partnerów, marketing trasy ze strony szlaku,
  • dyskusja i konsultacja: omówienie kwestii lokalnej współpracy obiektów, samorządów i usługodawców w ramach pakietów. Propozycje dotyczące zorganizowania dalszej współpracy i funkcjonowania zespołów (ds. lokalnych pakietów i każdej z przekrojowych tras szlaku).

Informacja o współfinansowaniu

Projekt pn. „Szkolenia informacyjno-przewodnickie na Szlaku Piastowskim” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szczegóły dotyczące rejestracji i zgłoszenia bezpłatnego uczestnictwa przyjmowane są pod adresem e-mail koordynator@szlakpiastowski.pl. Liczba miejsc dla uczestników wydarzenia jest ograniczona. Organizator zapewnia certyfikat ukończenia szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

 

źródło: Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

Zapisz się na newsletter