Wypożycz wystawę w rezerwatu archeologicznego Genius loci

Interesujesz się historią? Organizujesz tematyczne wydarzenia? Chcesz wzbogacić je ciekawą ekspozycję? Skorzystaj z propozycji rezerwatu archeologicznego Genius loci.

Wypożycz wystawę z muzeum

Taka okazja nie trafia się często i ucieszy miłośników historii. Teraz można bezpłatnie wypożyczyć wystaw przygotowanych przez pracowników Rezerwatu archeologicznego Genius loci. Wykaz wystaw oraz szczegóły techniczne dostępne są na stronie Rezerwatu. Poniżej prezentujemy kilka przykładów.

Rezerwat archeologiczny Genius loci - przekrój poznania

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy: rezerwat@muzarp.poznan.pl lub telefoniczny: 61 852 21 67. 

Gdy Poznań był grodem... uzbrojenie

Fragment ekspozycji wystawy "Gdy Poznań był grodem... uzbrojenie" (źródło: nid.pl)

Za panowania pierwszych Piastów rozwój Polski był możliwy dzięki dobrze zorganizowanym siłom zbrojnym. Wojowie, tworzący piesze i konne drużyny, stacjonowali w ośrodkach warownych – grodach. Broń wytwarzano w osadach służebnych, importowano, zdobywano w trakcie walki. Dlatego militaria, formacje wojskowe i taktyka stosowana przez wojska wczesnopiastowskie to dobry sposób na opowieść o historii Poznania i narodzinach państwa polskiego.

Kurator: Mateusz Sikora

Kraina grodów

Fragment ekspozycji wystawy "Kraina grodów' (źródło: rezerwat.muzarp.poznan.pl)

Grodziska to tajemnicze i często zapomniane pozostałości obwarowań sprzed wieków. Ukryte w lasach lub pośród pól mają jednak do opowiedzenia własną historię. Wiele grodów wzniesiono na długo przed panowaniem Mieszka I. Inne były ściśle związane z powstaniem państwa Piastów, kiedy potężne twierdze zbudowane z drewna i ziemi, stanowiły centra władzy książęcej. Jeszcze inne spłonęły w czasie walk o władzę i pamięć o nich przepadła… Wystawa „Kraina grodów” zarysowuje historię powstania i funkcjonowania grodów na obszarze państwa piastowskiego.

Kurator: Anna Połuboczek

Oblicza sacrum

Fragment ekspozycji wystawy "Tajemnice Sacrum" (źródło: chrzest966.pl)

Wystawa przybliża ulotną sferę, która trwa na Ostrowie Tumskim już od ponad 1000 lat. Zaciszna wyspa to jedno z niewielu miejsc w Poznaniu, w którym na co dzień duchowość przeważa nad powszedniością dnia codziennego. Od wieków strzegą go świątynie – w niektórych nadal trwają modlitwy, a do niektórych już nigdy nie wejdziemy. W trakcie badań wykopaliskowych archeolodzy odkrywają kruche ślady strefy sacrum, które są świadectwem życia dawnych mieszkańców Ostrowa Tumskiego.

Kurator: Magdalena Sprenger i Anna Połuboczek

Rodzina i dziecko w średniowieczu

Wystawa "Rodzina i dziecko w średniowieczu" (źródło: rezerwat.muzarp.poznan.pl)

Dawniej, tak jak i dziś, życie ludzi skupiało się wokół rodzinnego ogniska. Rodziny średniowieczne, podobnie jak współczesne, różniły się od siebie wielkością, miejscem zamieszkania, sposobem i standardem życia. Inaczej żyło się w mieście, inaczej na wsi, a jeszcze inaczej na królewskim dworze. Poza tym każdy członek rodziny miał ściśle określone obowiązki, których wypełnianie miało zapewnić jej przetrwanie i pomyślność. Myśląc o tej odległej przeszłości stajemy w obliczu wielu pytań. Jacy byli rodzice w tamtych czasach? W jaki sposób opiekowali się dziećmi? Jak wyglądał dziecięcy świat? Odpowiedzi można poszukać na wystawie.

Kurator: Klaudyna Bronowska

Szachy w średniowieczu - średniowiecze w szachach

Fragment ekspozycji wystawy "Szachy w średniowieczu - średniowiecze w szachach" (źródło: muzeumwolin.pl)

Wystawa posterowa o historii i roli gry w szachy. Fakt, że wciąż mamy możliwość obcowania z grą wymyśloną 15 stuleci temu w odległych Indiach, jest zasługą wielkiego rozkwitu jaki przeżyły szachy w średniowieczu (…) Epoka ta uczyniła z szachów grę królewską, zamiłowanie do niej przekazała kolejnym pokoleniom, dzięki czemu dziś możemy powiedzieć słowami francuskiego historyka Michela Pastoreau: Gra w szachy w rzeczywistości nie jest grą. Jest marzeniem o porządku świata (…) i przeznaczeniu człowieka. Marzeniem na wzór średniowiecza, o wszystkim co się kryje za pozorną realnością istot i rzeczy.

Kurator: Agnieszka Stempin

Świat około 966

Wystawa "Świat około roku 966" (źródło: lepszypoznan.pl)

Przyjęcie chrztu w 966 r. było dla Polski kluczowym wydarzeniem, jednak w kontekście całego świata niekoniecznie tak doniosłym. Co zatem działo się w drugiej połowie X wieku w centrum i na rubieżach ówczesnego świata? Wystawa posterowa ukazuje poszczególne strefy i kontynenty, ich dziedzictwo duchowe i kulturowe w okresie, w którym Polska wchodziła w krąg kultury łacińskiej. Świat około 966 stwarza możliwość realizowania wędrówki w czasie i przestrzeni, odkrywania nowych zakątków, poznawania arcydzieł sztuki, architektury i techniki sprzed ok. 1050 lat.

Kurator: Małgorzata Żukowska-Gieżek

 

źródło: rezerwat.muzarp.poznan.pl

Zapisz się na newsletter