Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 1050. rocznica Chrztu Polski”

Marszałek Marek Woźniak zaprasza do udziału dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w konkursie pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 1050. Rocznica Chrztu Polski”.

 XVII edycja Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpisuje się w obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski – wydarzenia, które odegrało kluczową rolę dla kształtowania się polskiej państwowości i przyczyniło się do włączenia Polski do europejskiego, chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Ma propagować symboliczne znaczenie Chrztu Polski i upamiętniać początki państwa polskiego, a także przypomnieć o państwotwórczych osiągnięciach naszych przodków, którzy właśnie w Wielkopolsce budowali podstawy polskiego dziedzictwa narodowego, kulturowego i duchowego. Stanowić ma również inspirację do poszukiwania dziennikarskich tematów przybliżających najdawniejszą historię Polski oraz wydarzenia i ludzi, którzy współcześnie kultywują pamięć Polski Piastowskiej i upowszechniają wiedzę na temat źródeł naszej narodowej tożsamości.

Praca konkursowa
Materiał dziennikarski przekazany na Konkurs powinien być opublikowany lub wyemitowany w okresie od 1 maja 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Jury Konkursu
Nadesłane prace konkurowe oceni Jury, w składzie:

  • prof. dr hab. Waldemar Łazuga - Przewodniczący Jury,
  • prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz - Członek Jury,
  • Przemysław Terlecki - Członek Jury,
  • Anna Parzyńska-Paschke - Członek Jury (Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego),
  • Krystyna Czajka - Członek Jury (Gabinet Marszałka),
  • Małgorzata Sowier - Sekretarz (Gabinet Marszałka).

Harmonogram
Prace konkursowe przyjmowane będą do 31 sierpnia 2016 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca października 2016 roku. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Nagrody
W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniężne:

  • I nagroda - 7 000 zł,
  • II nagroda - 5 000 zł,
  • III nagroda - 3 000 zł.

Więcej informacji
Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostepne są na umww.pl.

 

źródło: www.umww.pl

Zapisz się na newsletter