Aplikacja AR

Rozszerzona rzeczywistość na Szlaku Piastowskim

Prosimy uzbroić się jeszcze w nieco cierpliwości, w końcu nie od razu gród zbudowano! Przygotowujemy dla Was niesamowitą aplikację rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której Szlak Piastowski ożyje jak nigdy przedtem. Jej premierę planujemy na jesień 2019 i gwarantujemy, że warto poczekać. Chcesz być na bieżąco – śledź fanpejdż Szlaku Piastowskiego na Facebooku.

Aplikacja będzie dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Zapraszamy wkrótce!


Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości powstaje w ramach projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski", dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu "Oznakowanie Szlaku Piastowskiego" finansowanego ze składki Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 logotypy unijne

Szlak Piastowski jest od 2016 roku zarządzany przez dwóch koordynatorów - na terenie Wielkopolski jest nim Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (www.szlakpiastowski.travel), a na terenie Kujaw - Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna (www.visitinowroclaw.pl). Wspólna koordynacja Szlaku Piastowskiego (ponad granicami) jest prekursorskim rozwiązaniem
organizacyjnym w zakresie zarządzania szlakami kulturowymi w Polsce. Szlak Piastowski jest przykładem współpracy dwóch województw, dwóch koordynatorów, kilkudziesięciu jednostek samorządu terytorialnego oraz kilkudziesięciu obiektów różnego typu (obiekty sakralne, muzea i instytucje kultury, podmioty prywatne).

Ustalaniem przebiegu tras szlaku, zatwierdzaniem przynależności obiektów do szlaku oraz ich kategoryzowaniem (gwarantowane lub aspirujące), a także dodawaniem nowych obiektów zajmuje się Rada Programowo - Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana w roku 2011 przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje w zakresu organizacji szlaku, działalności ich koordynatorów oraz Rady.

 

1. Koordynator Wielkopolski - Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce

1.1. O klastrze...

W roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski 18. wielkopolskich samorządów powołało Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Członkami założycielami klastra zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego: powiaty – gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie – Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno; gminy miejsko-wiejskie – Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno, Września oraz gminy wiejskie – Dominowo, Łubowo, Wągrowiec. Uchwałę o przystąpieniu do klastra podjęła również Rada Miasta Wągrowca. Akces Wągrowca do stowarzyszenia nastąpi zaraz po jego zarejestrowaniu w KRS. Klaster został powołany w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku na terenie województwa wielkopolskiego, w kraju i zagranicą, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenia dochodów z turystyki. Liderem procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego jest samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Pierwsze działania w tym kierunku zostały już podjęte w roku 2009, a w 2011 roku marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego powołali Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, która działa do dziś i czuwa nad realizacją podstawowych celów szlaku jako przestrzeni i systemu udostępniania autentycznego dziedzictwa kulturowego.Jak zaznaczyła Starosta Beata Tarczyńska: Jako Starosta Gnieźnieński zdecydowałam o kontynuowaniu podjętych wcześniej działań, doceniając trud poprzedników, jak również wszystkich partnerów samorządowych. Dzięki wspólnemu zrozumieniu i zaufaniu udało się nam dziś zebrać w jednym miejscu, aby w roku jubileuszu chrztu Polski obwieścić wszystkim Polakom, że nasz region miał ogromny wkład w stworzenie podwalin państwa polskiego i że to właśnie tu powstała Polska. Z uwagi na zapisy w statucie o zamiarze prowadzenia przez klaster działalności gospodarczej samorządowcy scedowali uprawnienia do prac w nowo tworzonym stowarzyszeniu swoim przedstawicielom. Na spotkaniu założycielskim zostały zatem wybrane władze stowarzyszenia.

Powołanie klastra jest efektem trwającego od 2011 roku procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego, unikatowego, jednego z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Przebiega on przez obszar dwóch województw – Wielkopolskę oraz województwo kujawsko – pomorskie. Restytucją szlaku zajęła się Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W wyniku prac Rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości niezwiązanych z Piastami.

Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego. Już jesienią, 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego reprezentujące na szlaku odcinki: gnieźnieński, poznański, wrzesiński, kościański, średzki, koniński, kaliski, słupecki i wągrowiecki solidarnie wyraziły wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego od 2015 roku. Po roku współpracy uznano, że dalsza realizacja celów będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy zostanie utworzona wspólna organizacja.

1.2. Zakres działań Klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce

Podstawą działania klastra jest statut, który został opracowany zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Klaster został powołany w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku na terenie województwa wielkopolskiego, w kraju i zagranicą, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenia dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów:

1. podejmowanie współpracy z gwarantowanymi i aspirującymi obiektami szlaku, szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego, których lista ulega zatwierdzeniu przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego powołaną przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego
2. systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów udostępniania obiektów
3. zarządzanie systemem informacji turystycznej na Szlaku Piastowskim, szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego
4. prowadzenie kompleksowych działań promujących Szlak Piastowski we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz ewentualnym koordynatorem na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
5. podejmowanie współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi zlokalizowanymi na szlaku, Polską Organizacją Turystyczną, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi, w tym z komercyjnymi partnerami szlaku i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki

Klaster swoje cele realizuje poprzez:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
2. prowadzenie banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku Piastowskim w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej oraz informacje pozyskiwane z obiektów szlaku, jak również poprzez ogólnie dostępne dane o charakterze statystycznym
3. tworzenie pakietów turystycznych
4. tworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych o profilu kulturowym
5. tworzenie tematycznej oferty kulinarnej na szlaku
6. przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego
7. opracowywanie kampanii promujących Szlak Piastowski oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację
8. udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
9. organizowanie imprez studyjnych
10. aktywne realizowanie działań o charakterze Public Relations, w tym szczególnie podejmowanie współpracy z prasą branżową i codzienną,
w kraju i za granicą
11. promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych
12. koordynowanie kalendarza imprez turystyczno – kulturalnych na szlaku, szczególnie corocznego Święta Szlaku Piastowskiego
13. wspieranie innych działań służących realizacji celów statutowych

1.3. Zarząd Klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce

Agnieszka Rzempała – Chmielewska – Prezes Zarządu (przedstawiciel Powiatu Gnieźnieńskiego)
Jan Mazurczak – Wiceprezes (przedstawiciel Miasta Poznania)
Andrzej Łącki – członek Zarządu (przedstawiciel Miasta Konina)
Agata Wierzejska – Holewska – Skarbnik (przedstawiciel Miasta Kalisza)
Artur Krysztofiak – członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Pobiedziska)
Teresa Krysztofiak – członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Dominowo)
Małgorzata Bejma – członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Wągrowiec)
Ilona Dębicka – członek Zarządu (przedstawiciel Powiatu Wrzesińskiego)

1.4. Komisja rewizyjna

Edyta Kubiak – Przewodnicząca (przedstawiciel Gminy Trzemeszno)
Edyta Kubiak – Sekretarz (przedstawiciel Gminy Trzemeszno)
Irena Wójcik – Członek Komisji Rewizyjnej (przedstawiciel Gminy Łubowo)


1.5. Członkowie Klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce

- Powiat Gniezno, Powiat Kościan, Powiat Śrem, Powiat Wągrowiec, Powiat Września
- Miasto Poznań, Miasto Gniezno, Miasto Kalisz, Miasto Konin, Miasto Wągrowiec
- Gmina Kłecko, Gmina Krzywiń, Gmina Pobiedziska, Gmina Pyzdry, Gmina Trzemeszno, Gmina Września
- Gmina Dominowo, Gmina Łubowo, Gmina Wągrowiec
- Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski

1.6. Statut Klastra

= ZOBACZ STATUT KLASTRA =

2.7. Jak dołączyć do Klastra?

1.8. Kontakt

Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
Jana Pawła II 9/10 62-200 GNIEZNO
tel: 798 072 200
koordynator@szlakpiastowski.pl

KRS: 0000610853
NIP: 7842499110
REGON: 364122652


 

2. Rada Programowo-Naukowa ds Szlaku Piastowskiego

 

2.1. O Idei powołania Rady

Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez turystów. Najwcześniejsza udokumentowana propozycja wyprawy turystycznej „piastowskim szlakiem” pojawiła się w 1938 roku – w przewodniku Jana Kilarskiego jako „kraina najdawniejszych naszych dziejów”. Momentem przełomowym dla zagospodarowania przestrzeni Szlaku były przygotowania i same obchody 1000-lecia chrztu Polski. Ideą i przesłaniem szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Dynastia Piastów budując zręby naszej państwowości dokonała niezwykle istotnych przemian zarówno ideologicznych, jak i gospodarczych, administracyjnych. Panowanie tej Dynastii jest najistotniejszym okresem w dziejach naszego państwa. A dostępne obiekty szlaku – grody, palatia, kościoły są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy przez społeczność wieków X-XIV.

Szlak Piastowski jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw – wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Głównymi miejscowościami na trasie przebiegu Szlaku są Poznań, Gniezno, Strzelno
i Kruszwica. Szlak Piastowski jest szlakiem kulturowym o niezwykłych walorach edukacyjnych. Treści wyznaczające szlak są rozpoznawalne, poznawane w toku nauczania już na poziomie szkolnictwa podstawowego.

Okres rozwoju ruchu turystycznego po Szlaku Piastowskim odnotowano zdecydowanie w końcówce lat 50. XX wieku, a szczególnie w połowie lat 60. w kontekście jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego. Pierwsze zlecenie dla przewodników grup wycieczkowych na Szlak Piastowski pojawiły się w roku 1957, czyli już 56 lat temu. Natomiast wzmożony przyjazd grup szkolnych do przestrzeni Szlaku Piastowskiego odnotowano pod koniec lat 60. W tym też okresie powstało wiele inwestycji lokalnych rozbudowujących infrastrukturę Szlaku Piastowskiego oraz szereg projektów miękkich o charakterze turystyczno-kulturowym. W tym czasie powstały też państwowe placówki muzealne, tematyzowane na dziedzictwo piastowskie – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Swoistym magnesem turystycznym przez cały czas był rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Kolejne lata przynosiły nowe sposoby ujęcia i przedstawiania Szlaku Piastowskiego odchodząc od ujęcia przestrzennego, w kierunku opisywania przebiegu tras szlaku. W roku 1976 nastąpił kolejny etap w dziejach szlaku jego profesjonalnej organizacji, szczególnie na odcinku od Poznania do Gniezna. Przeprowadzono szereg prac konserwatorskich, wybudowano wiele nowych obiektów, i pomników, dokonano rewaloryzacji gnieźnieńskiego rynku, stworzono sieć punktów usługowych dla turystów. W tym czasie powstał również pierwszy przewodnik autorstwa Włodzimierza Łęckiego, który na wiele lat wyznaczył pięć odcinków tras po Szlaku, z główną koncentracją na osi Poznań – Gniezno – Kruszwica – Inowrocław. Tym sposobem Szlak Piastowski przybrał postać charakterystycznej „ósemki” z centralnym punktem w Gnieźnie – miejscem przecięcia poszczególnych odcinków.

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania szlaku samorząd powiatu gnieźnieńskiego podjął inicjatywę restytucji Szlaku Piastowskiego w celu jego uporządkowania, przywrócenia mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienia jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów. Ponowna organizacja Szlaku pozwala przygotować nowe miejsca pracy, stworzyć możliwości podejmowania inicjatyw gospodarczych (gastronomicznych, hotelarskich, usług turystycznych, pamiątkarstwa) w rejonie przebiegu szlaku. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez dra Armina Mikos von Rohrscheidt - specjalisty ds. turystyki kulturowej, okazało się, iż dotychczasowy Szlak Piastowski charakteryzował się niskim stopniem zgodności tematycznej obiektów z profilem szlaku:

 • zgodność pełna: 47 % obiektów
 • zgodność częściowa: 11 % obiektów
 • brak zgodności 42 % obiektów

Stąd, za zasadne uznano gruntowną przebudowę Szlaku Piastowskiego w celu nadania mu zdecydowanie większej autentyczności. Niniejszą inicjatywą został zainteresowany Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a za jego pośrednictwem również i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2011 decyzją obu marszałków została powołana Rada Programowo- Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego. W skład Rady weszli naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponadto w dniu 4 września 2012 roku w Gnieźnie obaj marszałkowie podpisali list intencyjny w sprawie restytucji Szlaku Piastowskiego. Decyzją obu marszałków Przewodniczącym Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego został Starosta Gnieźnieński.

Rada obraduje 3-4 razy w roku. W dniu 9 listopada 2012 roku w Gnieźnie odbyła się I międzyregionalna konferencja poświęcona zmianom na Szlaku Piastowskim, w dniu 2 grudnia 2013 roku w Inowrocławiu II, a w dniu 22 października 2014 w Poznaniu III międzyregionalna konferencja. Aktualnie oba województwa pracują nad nową wizualizacją szlaku, nowym modelem koordynacji i zarządzania oraz przygotowują dwa oddzielne (ale komplementarne ze sobą) projekty unijne o charakterze infrastrukturalno – promocyjnym.

W roku 2011, w wyniku prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku Piastowskiego, ograniczona cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz nowa przestrzeń geograficzna. W roku 2012 został również przeprowadzony audyt turystyczny oraz badanie ruchu turystycznego na Szlaku Piastowskim.

Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego rozpoczynając swoje prace przyjęła następujące kryteria materialności w odniesieniu do przebudowywanego Szlaku Piastowskiego:

 • uzasadniona tematyzacja (gwarancja autentyczności kulturowej),
 • oznaczenie przebiegu i obiektów (in situ i/lub systemowe),
 • dostępność obiektów (komunikacyjna i faktyczna),
 • koordynacja szlaku (jako systemu i oferty).

Zgodnie z powyższymi kryteriami przyjęto, iż:

 • należy dokonać oceny zgodności tematycznej obiektów (zgodnie z ustaloną cezurą czasową),
 • ustalić dopuszczalne typy obiektów: pierwotne, wtórne i wykreowane,
 • wyznaczyć docelowo linearny i zwarty przebieg szlaku.

Ponadto przyjęto, iż marka Szlaku Piastowskiego kojarzy się z obszarem obu województw, dlatego szlak nie będzie wykraczał poza teren woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W wyniku prac Rady w roku 2012 przyjęte zostały dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.
Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, gdzie rezerwat archeologiczny na Zawodziu – związany z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Centralnym ośrodkiem Szlaku jest Gniezno – świadectwo wczesnopiastowskiego „Civitas Schinesghe”

Mimo powyższych ustaleń, w związku ze stałymi aspiracjami miejscowości i obiektów nie uznanych w pierwszym etapie jako obiektów Szlaku Piastowskiego Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży oraz samorządowców i przeprowadzić drugi audyt historyczno – turystyczny w kilkunastu miejscowościach i obiektach. W Województwie Kujawsko – Pomorskim w takich miejscowościach jak: Wenecja, Gąsawa, Marcinkowo Górne, Pakość, Kościelec, Gniewkowo, Radziejów i Kowal. W Wielkopolsce audytem zostały objęte takie miejscowości jak: Tarnowo Pałuckie, Pyzdry i Kłecko.

Postanowiono również skategoryzować wszystkie obiekty szlaku na gwarantowane (pozytywny wynik audytu historycznego i turystycznego) oraz aspirujące (konieczny pozytywny wynik audytu historycznego oraz określony czasookres na spełnienie wszystkich warunków audytu turystycznego).

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego w roku 2013 podjęła również decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu na logotyp Szlaku Piastowskiego. Konkurs został ogłoszony i przeprowadzony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który również był fundatorem nagrody pieniężnej dla autora zwycięskiego znaku graficznego. Konkurs miał ogólnopolski zasięg i otwarty charakter. Oceny nadesłanych projektów dokonała kilkuosobowa kapituła złożona z przedstawicieli Rady, obu urzędów marszałkowskich oraz artystów plastyków posiadających wiedzę w zakresie topografii znaków. W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano następujący projekt logotypu:

logo Sz P pion

Kwestie związana z przekazaniem praw autorskich do wybranego logotypu zostały doprecyzowane pomiędzy obydwoma urzędami marszałkowskimi. We współpracy obu samorządów wojewódzkich oraz po konsultacji z Radą Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego powstała również księga identyfikacji wizualnej dla Szlaku Piastowskiego.

Zgodnie z przyjętą identyfikacją zostanie w przyszłości opracowany system tablic informacyjnych przy wszystkich obiektach szlaku. Rada wstępnie przyjęła standardy techniczne tablic mających powstać przy obiektach. Równie istotnym zagadnieniem, nad którym pracuje Rada jest nowy model zarządzania Szlakiem Piastowskim – jego koordynacja i finansowanie. W roku 2010 dr Armin Mikos von Rohrscheidt zbadał realnie funkcjonujące turystyczne szlaki kulturowe, których w ocenie badającego jest 46 w całej Polsce. Rok później, tj. w roku 2011, dr Łukasz Gaweł z Krakowa poddał ocenie badawczej wszystkie funkcjonujące szlaki turystyczno – kulturowe, których podobno jest aż 390. Wniosek płynący w powyższych danych jest taki, iż tylko 46 na 390 szlaków są szlakami realnie funkcjonującymi. Pozostałe, które niby są, nie są przez nikogo zarządzane, koordynowane, ktoś kiedyś je utworzył, ale nic z nimi dalej się nie dzieje. Zatem Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego ustaliła, iż istnieje pilna konieczność usprawnienia finansowania i koordynacji Szlaku Piastowskiego. Podczas swojego IX posiedzenia w dniu 2 lipca 2013 r. Rada zdecydowała, iż spośród trzech opcji finansowania koordynacji Szlaku i jego działania (traktowanych łącznie: modelu dualnego, modelu partnerskiego finansowania i modelu częściowego sponsoringu), najlepszą opcją dla szlaku Piastowskiego będzie model 2 (partnerski), jednak z opcją ewolucyjnego przejścia w perspektywie 2 - 3 lat do modelu 3, czyli modelu częściowego sponsoringu.

Cytując w/w dra Armin Mikos von Rohrscheidt: „jest to najbardziej elastyczna opcja, która zapewnia dość szybką komercjalizację szlaku oraz rozwój wielopłaszczyznowej współpracy także pomiędzy “partnerami szlaku”, czyli podmiotami zrzeszonymi wokół Szlaku Piastowskiego. Jako partnerzy szlaku (w odróżnieniu od “obiektów szlaku”) widziani są tu: partnerzy publiczni (a więc samorządy, na terenie których leżą te obiekty (województwa, gminy i powiaty) oraz partnerzy komercyjni (hotele, restauracje, touroperatorzy, prywatne podmioty dystrybucji kultury lub/i rozrywki, obiekty spędzania czasu wolnego itd).” Rada podjęła również decyzję co do ilości koordynatorów szlaku ( w domyśle - jeden czy dwóch? ). Ustalono, iż koordynatorów szlaku winno być dwóch – z siedzibą w Gnieźnie i w Żninie. Obaj koordynatorzy będą musieli ze sobą ściśle współpracować. Z efektów swojej działalności koordynatorzy będą rozliczani (w przyjętych okresach czasu) przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego. Trzecim etapem prac Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego (przyjętym na samym wstępie kiedy Rada rozpoczęła swoje prace w roku 2011) jest przygotowanie strategii funkcjonowania Szlaku Piastowskiego z wykorzystaniem środków unijnych na poprawę infrastruktury i promocję szlaku.

Warto dodać, że na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 6 pomników historii (klasztor benedyktyński w Lubiniu, Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa na Ostrowie Lednickim, Wzgórze Lecha w Gnieźnie, dawne opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie). Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra. Ponadto w roku 2012 Polska Organizacja Turystyczna w ramach corocznie organizowanego konkursu, uznając rangę i dziedzictwo narodowe szlaku, przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego. Certyfikat ten poświadcza wyjątkowość historyczno – turystyczną szlaku.


2.2. Porozumienie Marszałków

W celu podjęcia wspólnych działań na rzecz restytucji Szlaku Piastowskiego marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego podpisali list intencyjny.

= ZOBACZ LIST INTENCYJNY MARSZAŁKÓW = 


2.3. Regulamin Rady 

= ZOBACZ REGULAMIN RADY = 

2.4. Skład Rady 

 Skład osobowy Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego:

 • Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Rady)
 • Tomasz Wiktor - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (Wiceprzewodniczący Rady)
 • Marcin Drogorób - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (Wiceprzewodniczący Rady)
 • prof. dr hab. Hanna Koćka-Krenz - Zakład prahistorii powszechnej epoki żelaza, Instytut Prahistorii, Wydział Historyczny UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, zakład historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • prof. dr hab. Wojciech Chudziak, kierownik zakładu archeologii wczesnego średniowiecza Instytutu Arcehologii UMK
 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, zakład historii gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
 • prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista dr turystyki kulturowej, współwłaściciel biura Kultour.pl
 • Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Przydrożny – Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Agnieszka Kowalkowska - Dyrektor Biura Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej
 • Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Włodzimierz Mazurkiewicz - Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Marcin Habel, Naczelnik Wydziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, członek Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”
 • Monika Andruszkiewicz – przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie
 • Jan Mazurczak, Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Wiceprezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”
 • Agnieszka Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Inowrocławia
 • dr Rafał Gotowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta Pakości
 • Robert Mirzyński, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu
 • Wiesław Zajączkowski – Dyrektor Muzeum w Biskupinie
 • Henryk Miłoszewski – Przewodniczący Sejmiku Prezesów PTTK Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Sylwia Kucharska - Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
 • Bartosz Styszyński – właściciel Grodu Pobiedziska
 • Urszula Łomnicka, Przewodnicząca Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
 • Michał Woźniak – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
 • Piotr Nowakowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Włocławku

 

2.5. Audyt obiektów Szlaku Piastowskiego

W celu podjęcia należytych kroków przebudowy Szlaku Piastowskiego, przeprowadzono audyt w należących do niego obiektach.
Audyt przeprowadzono pod kierownictwem profesora Armina Mikos von Rohrscheidt.

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ I =

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ II = 

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ III =

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ IV =

2.6. Nowe obiekty Szlaku Piastowskiego - wniosek

Rada Programowo-Naukowa ds Szlaku Piastowskiego uznała Szlak Piastowski jako system otwarty, a więc mający możliwość rozbudowania i uzupełniania o nowe atrakcyjne, spełniające wymogi miejsca. Każorazowo, nowo wnioskowany obiekt, będzie przechodził odpowiedniwe audyty historyczny i turystyczny, a Rada będzie opiniować złożony wniosek.

= WNIOSEK W SPRAWIE NOWEGO OBIEKTU NA SZLAKU = 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: 
Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
Jana Pawła II 9/10
62-200 GNIEZNO

2.7. Kontakt:

Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
tel: 798 072 200
koordynator@szlakpiastowski.pl

S
tarostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
tel: 61 426 17 74
promocja@powiat-gniezno.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie WWW jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. +48 61 626 69 69, e-mail: kancelaria@umww.pl, strona: http://www.umww.pl.

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się emailowo pod adresem inspektor.ochrony@umww.pl.

Wykorzystywanie danych

W serwisie www.szlakpiastowski.pl wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za Państwa zgodą wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych (tj. niezbędnych do dochodzenia i ustalenia roszczeń), statystycznych, archiwizacyjnych oraz do komunikacji z użytkownikami serwisu. Dane zgromadzone w ciasteczkach przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem ciasteczek, których opis przedstawiamy poniżej. Natomiast, w przypadku gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wobec powyższego znamy również:

 • czas nadejścia zapytania http,
 • czas wysłania odpowiedzi http,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

 • usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies za wyjątkiem usługi Google Analytics nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.

Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

NAZWA COOKIERODZAJCEL I ZAWARTOŚĆ
   Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics
 _utmc Sesyjne  Służy do określenia czy użytkownik odwiedzał serwis.
_utmt Chwilowe - 10 min. Służy do określenia ilości zapytań na stronę.
_utma Stałe - 2 lata od włączenia lub aktualizacji Służy do odróżniania użytkowników i sesji serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_utmz Stałe - 6 m-cy od włączenia lub aktualizacji Rejestruje źródło przekierowania do serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_utmb Stałe - 30 min. od włączenia lub aktualizacji Służy do określenia nowej sesji. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_ga Stałe - 2 lata Służy do odróżniania użytkowników serwisu.
_gid Stałe - 24 h Służy do odróżniania użytkowników serwisu.
_gat Chwilowe - 1 min. Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

 

Szczegóły dotyczące ciasteczek wykorzystywanych przez Google Analytics dostępne są na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Zgoda użytkoników serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron nternetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

 • Internet Explorer
  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
  W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.
 • Mozilla Firefox

  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

  W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.
 • Google Chrome
  W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” > następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.
Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek
 • Czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.
 • Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.
 • protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).
 • protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
 • URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.
 • nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.
 • sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.
 • sesyjny plik Cookie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 • automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.
 • Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Punkty Informacji Turystycznej na Szlaku Piastowskim:

 

POZNAŃ

Centrum Informacji Kulturalnej – Arkadia ****

ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel.: +48 61 851 9645
fax: +48 61 856 0454
e-mail: centrum@cim.poznan.pl
www: www.poznan.pl

Informacja Turystyczna – Stary Rynek ****

Stary Rynek 59/60
61-772 Poznań
tel.: +48 61 852 6156
fax: +48 61 855 3379
e-mail: it@plot.poznan.pl
www: www.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Dworzec Główny PKP ****

ul. Dworcowa 2
61-801 Poznań
tel.: +48 61 633 1016
fax: +48 61 633 1017
e-mail: dworzec@plot.poznan.pl
www: www.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Port Lotniczy Poznań-Ławica ****

ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel./fax: +48 61 849 2343
e-mail: info@airport-poznan.com.pl
www: www.poznan.travel

 

BRZEŚĆ KUJAWSKI

Informacja Turystyczna Brześć Kujawski

ul. Kolejowa 34
tel. +48 786 931 262
e-mail: informacja.turystyczna@brzesckujawski.pl
www: www.brzesckujawski.pl

 

GNIEZNO

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej ***

Stary Ratusz
ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)
62-200 Gniezno
tel./fax: +48 61 428 4100
e-mail: info@szlakpiastowski.com.pl
www: www.informacjaturystycznagniezno.pl

 

INOWROCŁAW

Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy

ul. Solankowa 77
88-100 Inowrocław
tel. +48 663 732 772
e-mail: biuro@lotkujawy.pl
www: www.lotkujawy.pl

 

KALISZ

Centrum Informacji Turystycznej ****

ul. A. Chodyńskiego (wejście od ul. Zamkowej)
62-800 Kalisz
tel./fax: +48 62 598 2731
e-mail: it@um.kalisz.pl 
www: www.cit.kalisz.pl

 

KONIN

Centrum Informacji Turystycznej ***

ul. Dworcowa 2
62-510 Konin
tel.: +48 63 246 3248
e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl
www: www.turystyka.konin.pl

Centrum Informacji Miejskiej w Koninie

ul. Zofii Urbanowskiej 12 (wejście od Bulwaru Nadwarciańskiego)
62-500 Konin
tel. +48 63 240 12 42
e-mail: cim@konin.um.gov.pl
www: www.facebook.com/cimwkoninie

 

KRUSZWICA

Informacja Turystyczna w Kruszwicy

ul. Podzamcze 1
tel. +48 52 35 15 303
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl
www: www.pttk-kruszwica.pl

 

PAKOŚĆ

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Barcińska 11
tel. +48 52 356 90 41
e-mail: cit@pakosc.pl
www: www.kalwariapakoskapark.pl

 

WŁOCŁAWEK

Włocławska Informacja Turystyczna

ul. Warszawska 11/13
tel. +48 54 411 27 57
e-mail: it@osir.wloclawek.pl
www: www.osir.wloclawek.pl

 

ŻNIN

Informacja Turystyczna

ul. Plac Wolności 20
tel. +48 52 303 14 81
e-mail: it@znin.pl
www: www.it.znin.pl

 

Pozostałe punkty Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

JAROCIN

Punkt Informacji Turystycznej *

Rynek – Ratusz 1
63-200 Jarocin
tel./fax: +48 62 747 3063
e-mail: turystyka@jarocin.pl
www: www.turystyka.jarocin.pl

 

LESZNO

Informacja Turystyczna ****

ul. Słowiańska 24
64-100 Leszno
tel.: +48 65 529 8191
fax: +48 65 529 8192
e-mail: infotur@leszno.pl

 

NOWY TOMYŚL

Gminny Ośrodek Informacji **

Plac Niepodległości 10
64-300 Nowy Tomyśl
tel.: +48 61 442 3806
fax: +48 61 442 2754
e-mail: goi@nowytomysl.pl

 

PIŁA

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji *

Plac Staszica 1
64-920 Piła
tel.: +48 67 210 5004
fax: +48 67 210 5002
e-mail: sekretariat@rck.pila.pl

 

PUSZCZYKOWO

Centrum Informacji EKOinfo *

ul. Poznańska 1
62-040 Puszczykowo
tel.: +48 61 898 3720
fax: +48 61 898 3711
e-mail: gci@puszczykowo.pl

 

ŚREM

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości *

ul. Okulickiego 3
63-100 Śrem
tel./fax: +48 61 283 2704
e-mail: unia@srem.com.pl

 

TUREK

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - Punkt Informacji Turystycznej ***

Plac Wojska Polskiego 1
62-700 Turek
tel. +48 63 222 3086
fax: +48 63 222 3100
e-mail: turystyka@muzeum.turek.pl

 

WOLSZTYN

Gminne Centrum Informacji

ul. Kocha 12a
64-200 Wolsztyn
tel./fax: +48 68 347 3104
e-mail: gci@wolsztyn.pl

 

KWILCZ

Skansen Olandia - punkt informacji turystycznej ****

Prusim 5
64-420 Kwilcz
tel.: +48 61 291 5379
e-mail: olandia@olandia.pl

 

SZAMOTUŁY

Regionalny Punkt Informacji Turystycznej w Szamotułach *

ul. Wroniecka 30 (Powiatowa Biblioteka Publiczna)
64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 292 5808

 

RAWICZ

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy Muzeum Ziemi Rawickiej **

Rynek 1
63-900 Kwilcz
tel.: +48 65 545 3575
e-mail: it@rawicz.eu

Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Przed rozpoczęciem pracy z identyfikacją Szlaku Piastowskiego należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych jej elementów. Jest to niezbędne dla zachowania spójności i poprawności tworzonych materiałów. Na użycie logo oraz identyfikacji wizualnej Szlaku Piastowskiego wymagane jest uzyskanie zgody od ich wlaścicieli.

logo jest prawnie chronione

Księga zawiera opis podstawowych elementów identyfikacji i porządkuje je w celu prawidłowego kreowania wizerunku. Wyznacza zasady w zakresie wykorzystania elementów identyfikujących.

System identyfikacji wizualnej Szlaku Piastowskiego sfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

DO POBRANIA:

pdfKsięga identyfikacji wizualnej Szlaku Piastowskiego

pdfKsięga znaku Szlaku Piastowskiego

Zapisz się na newsletter