Dostępność Szlaku Piastowskiego

W listopadzie 2019 roku zespół ekspertów z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zakończył realizację, zleconego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, badania polegającego na przeprowadzeniu analizy dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego dla osób z niepełnosprawnościami (ruchową, wzrokową, słuchową), seniorów i rodzin z dziećmi.

Specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem prof. dr hab. Aliny Zajadacz, przeprowadzili wizytacje we wszystkich obiektach Szlaku Piastowskiego z terenu województwa wielkopolskiego, gromadząc informacje na temat istniejących w danym miejscu udogodnień dla poszczególnych grup docelowych. Celem prac nie była kategoryzacja obiektów, czy ich ocena, lecz zgromadzenie aktualnej i obiektywnej wiedzy na temat dostępności poszczególnych punktów Szlaku Piastowskiego.

Efektem zrealizowanego badania są wyniki oceny dostępności obiektów, karty przedstawiające dostosowanie obiektów do obsługi ww. grup odwiedzających, a także zweryfikowany, w oparciu o przeprowadzone badania, katalog kryteriów oceny dostępności obiektów. Dla każdej atrakcji turystycznej przygotowano propozycję karty informacyjnej zawierającej podstawowe dane na temat możliwości dojazdu do obiektu i jego zwiedzania.

Przygotowany przez ekspertów materiał stanowi rzetelne źródło informacji dla turystów i wszystkich osób odwiedzających obiekty Szlaku Piastowskiego.

 

DO POBRANIA:

pdfAnaliza dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego (raport)1.09 MB

pdfKarty oceny obiektów część I7.2 MB

pdfKarty oceny obiektów część II6.69 MB

pdfGiecz - Rezerwat archeologiczny Gród Piastowski262.31 KB

pdfGiecz - Kościół pw. św. Mikołaja252.07 KB

pdfGniezno - Archikatedra Prymasowska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny263.68 KB

pdfGniezno - Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej259.08 KB

pdfGniezno - Muzeum Początków Państwa Polskiego260.05 KB

pdfGniezno - Kościół Franciszkanów256.13 KB

pdfGniezno - Kościół pw. św. Jana255.92 KB

pdfGniezno -  Trakt Królewski264.22 KB

pdfGrzybowo - Wczesnośredniowieczny gród256.22 KB

pdfKalisz - Zawodzie – rezerwat archeologiczny265.83 KB

pdfKalisz - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (w remoncie)351.51 KB

pdfKalisz - Katedra św. Mikołaja249.13 KB

pdfKalisz - Baszta Dorotka246.27 KB

pdfKonin - Słup koniński243.64 KB

pdfLąd nad Wartą - Zespół dawnego opactwa cystersów260.65 KB

pdfLubiń - Zespół Opactwa Benedyktynów257.46 KB

pdfŁekno - Stanowisko archeologiczne188.24 KB

pdfDziekanowice - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Ostrów Lednicki259.9 KB

pdfPobiedziska - Gród Pobiedziska250.71 KB

pdfPobiedziska - Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego245.23 KB

pdfPoznań - Ostrów Tumski260.32 KB

pdfPoznań - Archikatedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła290.47 KB

pdfPoznań - Brama Poznania – ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego)422.52 KB

pdfPoznań - Rezerwat archeologiczny Genius Loci255.3 KB

pdfPoznań - Muzeum Archeologiczne264.91 KB

pdfPoznań - Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami254.3 KB

pdfPoznań - Zamek Królewski na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu263.73 KB

pdfPoznań - Makiety Dawnego Poznania249.46 KB

pdfPyzdry - Muzeum regionalne w Pyzdrach253.54 KB

pdfTarnowo Pałuckie - Kościół pw. św. Mikołaja i Małgorzaty254.44 KB

pdfTrzemeszno - Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła248.92 KB

pdfWągrowiec - Zespół dawnego opactwa cystersów259.21 KB

pdfWągrowiec - Muzeum Regionalne254.13 KB

Rozszerzona rzeczywistość na Szlaku Piastowskim

Prosimy uzbroić się jeszcze w nieco cierpliwości, w końcu nie od razu gród zbudowano! Przygotowujemy dla Was niesamowitą aplikację rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której Szlak Piastowski ożyje jak nigdy przedtem. Jej premierę planujemy na jesień 2019 i gwarantujemy, że warto poczekać. Chcesz być na bieżąco – śledź fanpejdż Szlaku Piastowskiego na Facebooku.

Aplikacja będzie dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Zapraszamy wkrótce!


Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości powstaje w ramach projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski", dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu "Oznakowanie Szlaku Piastowskiego" finansowanego ze składki Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 logotypy unijne

Szlak Piastowski jest od 2016 r. zarządzany przez dwóch koordynatorów - na terenie Wielkopolski jest nim Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (www.szlakpiastowski.travel), a na terenie Kujaw - Lokalna Organizacja Turystyczna "Pałuki" (paluki.travel.pl). Wspólna koordynacja Szlaku Piastowskiego (ponad granicami) jest prekursorskim rozwiązaniem organizacyjnym w zakresie zarządzania szlakami kulturowymi w Polsce. Szlak Piastowski jest przykładem współpracy dwóch województw, dwóch koordynatorów, kilkudziesięciu jednostek samorządu terytorialnego oraz kilkudziesięciu obiektów różnego typu (obiekty sakralne, muzea i instytucje kultury, podmioty prywatne).

Zacznijmy od początku

Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Ideą i przesłaniem szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Dynastia Piastów, budując zręby naszej państwowości, dokonała niezwykle istotnych przemian, zarówno ideologicznych, jak i gospodarczych, czy administracyjnych. Panowanie tej Dynastii jest najistotniejszym okresem w dziejach naszego państwa, a dostępne obiekty szlaku – grody, palatia, kościoły – są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy przez społeczność wieków X-XIV.

Szlak Piastowski zlokalizowany jest na obszarze dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Głównymi miejscowościami na trasie Szlaku są: Poznań, Gniezno, Strzelno i Kruszwica. Szlak Piastowski jest szlakiem kulturowym o cennych walorach edukacyjnych. Treści wyznaczające szlak są rozpoznawalne, poznawane w toku nauczania już na poziomie szkolnictwa podstawowego.

Posągi Mieszka I i Bolesława Chrobrego z "Złotej Kaplicy" poznańskiej katedry (fot. Zbigniew Szmidt)

Niektóre z obiektów szlaku były odwiedzane przez turystów już w XIX wieku. Najwcześniejsza udokumentowana propozycja wyprawy turystycznej „piastowskim szlakiem” pojawiła się w 1938 roku w przewodniku Jana Kilarskiego jako „kraina najdawniejszych naszych dziejów”. Zdecydowany rozwój ruchu turystycznego po Szlaku Piastowskim odnotowano w końcówce lat 50. XX wieku, a szczególnie w połowie lat 60. w kontekście jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego. Pierwsze zlecenia dla przewodników grup wycieczkowych pojawiły się w roku 1957, natomiast wzmożony przyjazd grup szkolnych do przestrzeni Szlaku Piastowskiego odnotowano pod koniec lat 60. W tym też okresie powstało wiele inwestycji lokalnych rozbudowujących infrastrukturę Szlaku Piastowskiego oraz szereg projektów miękkich o charakterze turystyczno-kulturowym. W tym czasie powstały też państwowe placówki muzealne, tematyzowane na dziedzictwo piastowskie – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Swoistym magnesem turystycznym przez cały czas był rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Kolejne lata przynosiły nowe sposoby ujęcia i przedstawiania Szlaku Piastowskiego, odchodząc od ujęcia przestrzennego, w kierunku opisywania przebiegu tras szlaku. W roku 1976 nastąpił etap jego profesjonalnej organizacji, szczególnie na odcinku od Poznania do Gniezna. Przeprowadzono szereg prac konserwatorskich, wybudowano wiele nowych obiektów i pomników, dokonano rewaloryzacji gnieźnieńskiego rynku, stworzono sieć punktów usługowych dla turystów. W tym czasie powstał również pierwszy przewodnik autorstwa Włodzimierza Łęckiego, który na wiele lat wyznaczył pięć odcinków tras Szlaku, z główną koncentracją na osi Poznań – Gniezno – Kruszwica – Inowrocław. Tym sposobem Szlak Piastowski przybrał postać charakterystycznej „ósemki” z centralnym punktem w Gnieźnie – miejscem przecięcia poszczególnych odcinków.

Przebieg Szlaku Piastowskiego, tzw. "ósemka" Włodzimierza Łęckiego

Restytucja Szlaku Piastowskiego 

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania szlaku samorząd powiatu gnieźnieńskiego podjął inicjatywę restytucji Szlaku Piastowskiego w celu jego uporządkowania, przywrócenia mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienia jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów. Ponowna organizacja Szlaku pozwala przygotować nowe miejsca pracy, stworzyć możliwości podejmowania inicjatyw gospodarczych (gastronomicznych, hotelarskich, usług turystycznych, pamiątkarstwa) w rejonie przebiegu szlaku. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez dra Armina Mikosa von Rohrscheidt – specjalisty ds. turystyki kulturowej, okazało się, iż dotychczasowy Szlak Piastowski charakteryzował się niskim stopniem zgodności tematycznej obiektów z profilem szlaku:

 • zgodność pełna: 47% obiektów,
 • zgodność częściowa: 11% obiektów,
 • brak zgodności: 42% obiektów.

Za zasadne uznano więc gruntowną przebudowę Szlaku Piastowskiego w celu nadania mu zdecydowanie większej autentyczności.

Inicjatywą tą zainteresowane zostały Samorządy Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2011, decyzją obu Marszałków, powołano Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, której Przewodniczącym został Starosta Gnieźnieński. W skład Rady weszli naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 

Podpisanie listu intencyjnego ws. restytucji Szlaku Piastowskiego (fot. Andrzej Kaleniewicz)

W ślad za powołaniem Rady, 4 września 2012 r. w Gnieźnie, Marszałkowie Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego podpisali list intencyjny w sprawie restytucji Szlaku Piastowskiego. Tego roku w Gnieźnie odbyła się też pierwsza, międzyregionalna konferencja poświęcona zmianom na Szlaku Piastowskim, kontynuowana cyklicznie w kolejnych latach.

W roku 2011, w wyniku prac Rady, została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku Piastowskiego, ograniczona cezurą czasową do roku 1370 (czyli do końca panowania dynastii Piastów) oraz nowa przestrzeń geograficzna. W roku 2012 przeprowadzono audyt turystyczny oraz badanie ruchu turystycznego na Szlaku Piastowskim.

Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego, rozpoczynając swoje prace, przyjęła następujące kryteria materialności w odniesieniu do przebudowywanego Szlaku Piastowskiego:

 • uzasadniona tematyzacja (gwarancja autentyczności kulturowej),
 • oznaczenie przebiegu i obiektów (in situ i/lub systemowe),
 • dostępność obiektów (komunikacyjna i faktyczna),
 • koordynacja szlaku (jako systemu i oferty).

Zgodnie z powyższymi kryteriami uznano, iż:

 • należy dokonać oceny zgodności tematycznej obiektów (zgodnie z ustaloną cezurą czasową),
 • ustalić dopuszczalne typy obiektów: pierwotne, wtórne i wykreowane,
 • wyznaczyć docelowo linearny i zwarty przebieg szlaku.

Ponadto przyjęto, iż marka Szlaku Piastowskiego kojarzy się z obszarem obu województw, dlatego szlak nie będzie on wykraczał poza teren województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Mapka z przebiegiem nowego Szlaku Piastowskiego

W wyniku prac Rady w roku 2012 przyjęte zostały 2 główne trasy Szlaku Piastowskiego, krzyżujące się w Gnieźnie:

 • pierwsza, rozpoczyna się w Lubiniu i przebiega przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, Brześć Kujawski i Włocławek.
 • druga, trasa przebiega na linii północny-zachód – południowy-wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd nad Wartą do Konina i Kalisza, gdzie znajduje się rezerwat archeologiczny na Zawodziu – związany z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Centralnym ośrodkiem Szlaku jest Gniezno – świadectwo wczesnopiastowskiego „Civitas Schinesghe”.

Mimo powyższych ustaleń, w związku ze stałymi aspiracjami miejscowości i obiektów nie uznanych w pierwszym etapie jako obiekty Szlaku Piastowskiego, Rada postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży oraz samorządowców i przeprowadzić drugi audyt historyczno-turystyczny w kilkunastu miejscowościach i obiektach. W województwie kujawsko-pomorskim audytem objęto: Wenecję, Gąsawę, Marcinkowo Górne, Pakość, Kościelec, Gniewkowo, Radziejów i Kowal. W Wielkopolsce audyt przeprowadzono w Tarnowie Pałuckim, Pyzdrach i Kłecku. Postanowiono również skategoryzować wszystkie obiekty szlaku na gwarantowane (pozytywny wynik audytu historycznego i turystycznego) oraz aspirujące (konieczny pozytywny wynik audytu historycznego oraz określony czasookres na spełnienie wszystkich warunków audytu turystycznego).

Warto podkreślić, iż obecnie na Szlaku Piastowskim znajduje się 8 pomników historii:

 • zespół opactwa benedyktynów w Lubiniu,
 • Poznań - historyczny zespół miasta z Ostrowem Tumskim,
 • wyspa na Ostrowie Lednickim,
 • katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie,
 • zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą,
 • rezerwat archeologiczny w Biskupinie,
 • zespół dawnego klasztoru norbertanek w Strzelnie,
 • katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.

Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, którym w marcu 2007 roku przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra, a Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - Brama Poznania została w 2014 roku jednym z 7 cudów Polski w plebiscycie organizowanym przez "National Geographic Traveler".

Szlak Piastowski z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej

Dodatkowo w 2012 roku Szlak wyróżniony został Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

Zarządzanie Szlakiem Piastowskim

Istotnym, poruszanym przez Radę, zagadnieniem był również nowy model zarządzania Szlakiem Piastowskim – jego koordynacja i finansowanie.

W roku 2010 dr Armin Mikos von Rohrscheidt zbadał realnie funkcjonujące turystyczne szlaki kulturowe. Rok później dr Łukasz Gaweł z Krakowa poddał ocenie badawczej wszystkie funkcjonujące szlaki turystyczno-kulturowe, których naliczono aż 390! Jak wynika z powyższych analiz, tylko 46 na 390 szlaków jest szlakami realnie funkcjonującymi. Pozostałe, chociaż pierwotnie utworzone, nie są przez nikogo zarządzane, ani koordynowane.

organizacja koordynacja

Mając to na uwadze Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego ustaliła, iż istnieje pilna potrzeba usprawnienia finansowania i koordynacji Szlaku Piastowskiego. Podczas posiedzenia w lipcu 2013 r. Rada zdecydowała, iż spośród trzech możliwości finansowania, koordynacji i działania Szlaku (traktowanych łącznie: modelu dualnego, modelu partnerskiego finansowania i modelu częściowego sponsoringu), najlepszym dla Szlaku Piastowskiego będzie model partnerski, z opcją ewolucyjnego przejścia, w dalszej perspektywie, do modelu częściowego sponsoringu. Cytując dra Armina Mikosa von Rohrscheidt: „jest to najbardziej elastyczna opcja, która zapewnia dość szybką komercjalizację szlaku oraz rozwój wielopłaszczyznowej współpracy, także pomiędzy „partnerami szlaku”, czyli podmiotami zrzeszonymi wokół Szlaku Piastowskiego. Jako partnerzy szlaku (w odróżnieniu od „obiektów szlaku”) widziani są tu: partnerzy publiczni (a więc samorządy, na terenie których leżą te obiekty (województwa, gminy i powiaty) oraz partnerzy komercyjni (hotele, restauracje, touroperatorzy, prywatne podmioty dystrybucji kultury lub/i rozrywki, obiekty spędzania czasu wolnego itd.).”

Jesienią 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego, reprezentujące odcinki: gnieźnieński, poznański, wrzesiński, kościański, średzki, koniński, kaliski, słupecki i wągrowiecki, solidarnie wyraziły wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego począwszy od 2015 roku. Po roku współpracy uznano, iż dalsza realizacja celów będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy zostanie utworzona wspólna organizacja.

Koordynacja Szlaku Piastowskiego

15 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie założycielskie Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Powstała organizacja turystyczna miała wyznaczać nową jakość zarządzania szlakiem i jednocześnie być pierwszą, kompleksową próbą skoordynowania wszelkich działań na szlaku.

Zebranie założycielskie Klastra turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

Członkami założycielami klastra zostały:

 • powiaty: gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki, wrzesiński,
 • gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno, Wągrowiec,
 • gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno, Września,
 • gminy wiejskie: Dominowo, Łubowo, Wągrowiec.

Oficjalna rejestracja Klastra w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w kwietniu 2016 roku.

Celem powołania Klastra była koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowanie jego atrakcyjnego wizerunku, zwiększenie liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenie ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenie dochodów z turystyki. Służyć ma temu realizacja następujących działań:

 1. podejmowanie współpracy z gwarantowanymi i aspirującymi       obiektami szlaku, szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów udostępniania obiektów,
 3. zarządzanie systemem informacji turystycznej na Szlaku Piastowskim, szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego,
 4. prowadzenie kompleksowych działań promujących Szlak Piastowski we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz koordynatorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. podejmowanie współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi zlokalizowanymi na szlaku, Polską Organizacją Turystyczną, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi, w tym z komercyjnymi partnerami szlaku i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.

Swoje cele Klaster ma realizować również poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
 2. prowadzenie banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku Piastowskim w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej oraz informacje pozyskiwane z obiektów szlaku, jak również poprzez ogólnie dostępne dane o charakterze statystycznym,
 3. tworzenie pakietów turystycznych,
 4. tworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych o profilu kulturowym,
 5. tworzenie tematycznej oferty kulinarnej na szlaku,
 6. przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego,
 7. opracowywanie kampanii promujących Szlak Piastowski oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację,
 8. udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych,
 9. organizowanie imprez studyjnych,
 10. aktywne realizowanie działań o charakterze Public Relations, w tym szczególnie podejmowanie współpracy z prasą branżową i codzienną, w kraju i za granicą,
 11. promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych,
 12. koordynowanie kalendarza imprez turystyczno-kulturalnych na szlaku, szczególnie corocznego Weekendu na Szlaku Piastowskim,
 13. wspieranie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie WWW jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. +48 61 626 69 69, e-mail: kancelaria@umww.pl, strona: http://www.umww.pl.

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się emailowo pod adresem inspektor.ochrony@umww.pl.

Wykorzystywanie danych

W serwisie www.szlakpiastowski.pl wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za Państwa zgodą wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych (tj. niezbędnych do dochodzenia i ustalenia roszczeń), statystycznych, archiwizacyjnych oraz do komunikacji z użytkownikami serwisu. Dane zgromadzone w ciasteczkach przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem ciasteczek, których opis przedstawiamy poniżej. Natomiast, w przypadku gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wobec powyższego znamy również:

 • czas nadejścia zapytania http,
 • czas wysłania odpowiedzi http,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

 • usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies za wyjątkiem usługi Google Analytics oraz Pixel Facebook nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.

Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

NAZWA COOKIERODZAJCEL I ZAWARTOŚĆ
   Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics
 _utmc Sesyjne  Służy do określenia czy użytkownik odwiedzał serwis.
_utmt Chwilowe - 10 min. Służy do określenia ilości zapytań na stronę.
_utma Stałe - 2 lata od włączenia lub aktualizacji Służy do odróżniania użytkowników i sesji serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_utmz Stałe - 6 m-cy od włączenia lub aktualizacji Rejestruje źródło przekierowania do serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_utmb Stałe - 30 min. od włączenia lub aktualizacji Służy do określenia nowej sesji. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.
_ga Stałe - 2 lata Służy do odróżniania użytkowników serwisu.
_gid Stałe - 24 h Służy do odróżniania użytkowników serwisu.
_gat Chwilowe - 1 min. Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

Szczegóły dotyczące ciasteczek wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne dostępne są stronach internetowych podmiotów:

 • Google Analytics - administrator: Google Inc z siedzibą w USA
 • Facebook - administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Zgoda użytkoników serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron nternetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

 • Internet Explorer
  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
  W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.
 • Mozilla Firefox

  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

  W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.
 • Google Chrome
  W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” > następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.
Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek
 • Czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.
 • Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.
 • protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).
 • protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
 • URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.
 • nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.
 • sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.
 • sesyjny plik Cookie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 • automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.
 • Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Punkty Informacji Turystycznej na Szlaku Piastowskim:

 

POZNAŃ

Centrum Informacji Kulturalnej – Arkadia ****

ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel.: +48 61 851 9645
fax: +48 61 856 0454
e-mail: centrum@cim.poznan.pl
www: www.poznan.pl

Informacja Turystyczna – Stary Rynek ****

Stary Rynek 59/60
61-772 Poznań
tel.: +48 61 852 6156
fax: +48 61 855 3379
e-mail: it@plot.poznan.pl
www: www.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Dworzec Główny PKP ****

ul. Dworcowa 2
61-801 Poznań
tel.: +48 61 633 1016
fax: +48 61 633 1017
e-mail: dworzec@plot.poznan.pl
www: www.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Port Lotniczy Poznań-Ławica ****

ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel./fax: +48 61 849 2343
e-mail: info@airport-poznan.com.pl
www: www.poznan.travel

 

BRZEŚĆ KUJAWSKI

Informacja Turystyczna Brześć Kujawski

ul. Kolejowa 34
tel. +48 786 931 262
e-mail: informacja.turystyczna@brzesckujawski.pl
www: www.brzesckujawski.pl

 

GNIEZNO

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej ***

Stary Ratusz
ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)
62-200 Gniezno
tel./fax: +48 61 428 4100
e-mail: info@szlakpiastowski.com.pl
www: www.informacjaturystycznagniezno.pl

 

INOWROCŁAW

Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy

ul. Solankowa 77
88-100 Inowrocław
tel. +48 663 732 772
e-mail: biuro@lotkujawy.pl
www: www.lotkujawy.pl

 

KALISZ

Centrum Informacji Turystycznej ****

ul. A. Chodyńskiego (wejście od ul. Zamkowej)
62-800 Kalisz
tel./fax: +48 62 598 2731
e-mail: it@um.kalisz.pl 
www: www.cit.kalisz.pl

 

KONIN

Centrum Informacji Turystycznej ***

ul. Dworcowa 2
62-510 Konin
tel.: +48 63 246 3248
e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl
www: www.turystyka.konin.pl

 

 

KRUSZWICA

Informacja Turystyczna w Kruszwicy

ul. Podzamcze 1
tel. +48 52 35 15 303
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl
www: www.pttk-kruszwica.pl

 

PAKOŚĆ

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Barcińska 11
tel. +48 52 356 90 41
e-mail: cit@pakosc.pl
www: www.kalwariapakoskapark.pl

 

WŁOCŁAWEK

Włocławska Informacja Turystyczna

ul. Warszawska 11/13
tel. +48 54 411 27 57
e-mail: it@osir.wloclawek.pl
www: www.osir.wloclawek.pl

 

ŻNIN

Informacja Turystyczna

ul. Plac Wolności 20
tel. +48 52 303 14 81
e-mail: it@znin.pl
www: www.it.znin.pl

 

Pozostałe punkty Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

JAROCIN

Punkt Informacji Turystycznej *

Rynek – Ratusz 1
63-200 Jarocin
tel./fax: +48 62 747 3063
e-mail: turystyka@jarocin.pl
www: www.turystyka.jarocin.pl

 

LESZNO

Informacja Turystyczna ****

ul. Słowiańska 24
64-100 Leszno
tel.: +48 65 529 8191
fax: +48 65 529 8192
e-mail: infotur@leszno.pl

 

NOWY TOMYŚL

Gminny Ośrodek Informacji **

Plac Niepodległości 10
64-300 Nowy Tomyśl
tel.: +48 61 442 3806
fax: +48 61 442 2754
e-mail: goi@nowytomysl.pl

 

PIŁA

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji *

Plac Staszica 1
64-920 Piła
tel.: +48 67 210 5004
fax: +48 67 210 5002
e-mail: sekretariat@rck.pila.pl

 

PUSZCZYKOWO

Centrum Informacji EKOinfo *

ul. Poznańska 1
62-040 Puszczykowo
tel.: +48 61 898 3720
fax: +48 61 898 3711
e-mail: gci@puszczykowo.pl

 

ŚREM

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości *

ul. Okulickiego 3
63-100 Śrem
tel./fax: +48 61 283 2704
e-mail: unia@srem.com.pl

 

TUREK

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - Punkt Informacji Turystycznej ***

Plac Wojska Polskiego 1
62-700 Turek
tel. +48 63 222 3086
fax: +48 63 222 3100
e-mail: turystyka@muzeum.turek.pl

 

WOLSZTYN

Gminne Centrum Informacji

ul. Kocha 12a
64-200 Wolsztyn
tel./fax: +48 68 347 3104
e-mail: gci@wolsztyn.pl

 

KWILCZ

Skansen Olandia - punkt informacji turystycznej ****

Prusim 5
64-420 Kwilcz
tel.: +48 61 291 5379
e-mail: olandia@olandia.pl

 

SZAMOTUŁY

Regionalny Punkt Informacji Turystycznej w Szamotułach *

ul. Wroniecka 30 (Powiatowa Biblioteka Publiczna)
64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 292 5808

 

RAWICZ

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy Muzeum Ziemi Rawickiej **

Rynek 1
63-900 Kwilcz
tel.: +48 65 545 3575
e-mail: it@rawicz.eu

Zapisz się na newsletter