Muzeum Pierwszych Piastów z unijnym dofinansowaniem

Po wielu latach przygotowań, w końcu się udało. Już za nieco ponad 2 lata Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przywita swoich gości rozbudowana przestrzenią. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał właśnie na ten cel blisko 13 mln zł ze środków UE. Umowa w tej sprawie została podpisana 13.02.2018 r. przez Macieja Sytka - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentującego Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, oraz prof. zw. dr hab. Andrzeja Wyrwę - Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Co się zmieni?

W ramach inwestycji planuje się przebudowę wraz z rozbudową dawnej stodoły, budowy łącznika z sąsiednim budynkiem, remont i przebudowę magazynów, spichlerza i jałownika, które obecnie są wykorzystywane jako tymczasowe magazyny archeologiczne i gospodarcze. W nowej siedzibie powstaną m.in. pracownie naukowe, magazyny antropologiczne i archeologiczne, biblioteka, sale edukacyjne i sala wystawowa o powierzchni ponad 1 tys. metrów kw. Jednocześnie teren pomiędzy budynkami zostanie zagospodarowany zielenią, a miejsca parkingowe zostaną przeniesione w pobliże drogi.

Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)
Nowa przestrzeń wystawiennicza MPP na Lednicy (źródło: materiały prasowe UMWW)

Jednym z eksponatów wystawy stałej będzie m.in. pełna rekonstrukcja mostu, odnalezionego przez archeologów w jeziorze Lednickim. W zaaranżowanej leśnej scenerii prezentowane będą również zabytki z czasów przedchrześcijańskich, czyli bożki i obiekty prezentujące wierzenia dawnych Słowian. Siedziba muzeum zostanie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych.

Bogactwo zabytków z początków państw polskiego

W zasobach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy znajdują się m.in. zabytki z czasów powstawania państwa polskiego. To właśnie w tym miejscu, na Ostrowie Lednickim, w X wieku powstał wczesnośredniowieczny gród związany z pierwszymi władcami z polskiej dynastii piastowskiej: Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Pozostałości palatium (pałacu) Mieszka I to jeden z najważniejszych zabytków początków państwa polskiego w X i XI wieku. Gród z reliktami pałacu i kościoła obejmuje teren liczący ok. 2,5 ha.

Z Ostrowa Lednickiego pochodzi też jedna z największych kolekcji zabytków z początków chrześcijaństwa, z najstarszym w Polsce relikwiarzem z fragmentem drzewa z krzyża Chrystusa. Niewykluczone, że relikwiarz jest pamiątką z czasu chrztu Mieszka I.

Budżet i harmonogram projektu

  • nazwa projektu: Dziedzictwo Pierwszych  Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  • całkowita wartość projektu: 19 864 000,00 zł
  • kwota dofinansowania: 12 909 000,00 zł
  • termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2 poł. 2018 r.
  • planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2019 r.
  • udostepnienie obiektów zwiedzającym: 04.2020 r.

Unia Europejska szczodra dla Piastów

Dotychczas wsparciem unijnym z WRPO 2014+, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowe regionu” objętych zostało 30 projektów, na ponad 152 mln zł, w ramach których przeprowadzona zostanie rewitalizacja, rewaloryzacja i konserwacja, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów oraz obszarów zabytkowych.
Kilka, bezpośrednio dotyczy Szlaku Piastowskiego. Są to:

 

źródło: umww.pl, propertydesign.pl, gniezno24.com

Zapisz się na newsletter