Ostrów Tumski z nową atrakcją

Już niedługo ruszy budowa ekspozycji pałacu Mieszka i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, której efekty turyści będą mogli zobaczyć wiosną 2019 r. Wszystko za sprawą dotacji (ponad 8 mln zł) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). W dniu dzisiejszym umowę na realizację projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" podpisali przedstawiciele Archidiecezji Poznańskiej oraz instytucji zarządzającej WRPO.

 

2017-07-03 - Konferencja prasowa: Zabytkowy Ostrów Tumski z unijnym wsparciem z WRPO 2014+(fot. Krzysztof Piechocki)
2017-07-03 - Konferencja prasowa: Zabytkowy Ostrów Tumski z unijnym wsparciem z WRPO 2014+(fot. Krzysztof Piechocki)
2017-07-03 - Konferencja prasowa: Zabytkowy Ostrów Tumski z unijnym wsparciem z WRPO 2014+(fot. Krzysztof Piechocki)

Nowa atrakcja turystyczna na Szlaku Piastowskim!

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Autorzy projektu liczą jednocześnie na poprawę atrakcyjności Ostrowa Tumskiego oraz zwiększenie ruchu turystycznego w Poznaniu.

Sama inwestycja obejmować będzie:

 • kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo,
 • zabezpieczenie kościoła Panny Marii in Summo przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • przygotowanie ekspozycji reliktów palatium w miejscu ich zalegania, tj. wokół kościoła Panny Marii in Summo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • oznaczenie historycznego przebiegu wałów grodowych,
 • urządzenia multimedialne w przestrzeni Ostrowa Tumskiego,
 • stworzenie rzeźby odwzorowującej przekrój wału grodowego,
 • wzbogacenie ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci.

Wizualizacja ekspozycji reliktów Palatium
Wizualizacja zasięgu walów grodowych
Wizualizacja rzeźby odwzorowującej przekrój wału grodowego

Na Ostrowie Tumskim kopali już od lat

Warto przypomnieć, że badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte już w 1938 r. W wykopie na głębokości ponad 5 m odsłonięto wówczas konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego.

61 lat później w okolicy kościoła Najświętszej Marii Panny zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóćki-Krenz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnalazł relikty palatium Mieszka I. W następnych latach archeolodzy odkryli też fundamenty pałacowej kaplicy.

Budżet i harmonogram projektu

 • całkowita wartość Projektu: 9 850 000,00 zł
 • całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 9 667 705,29 zł
 • kwota dofinansowania z EFRR: 8 217 549,48 zł
 • poziom dofinansowania Projektu 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 • data rozpoczęcia realizacji Projektu: 24.08.2016 r.
 • planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2018 r.
 • podmisty zaangażowane w realizację Projektu: Archidiecezja Poznańska, Miasto Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

źródło: materiały prasowe

Zapisz się na newsletter